FLORIST

EURAXESS

ATP

Zakład Chemii Środowiska


Aktualności PKN-MST Konferencje Publikacje  

Działalność naukowa Zakładu skupia się na zagadnieniach związanych z przemianami form chemicznych i biochemicznych głównych biogenów oraz sposobach ograniczania zanieczyszczeń w krajobrazie rolniczym. Prowadzana jest ocena wpływu zadrzewień śródpolnych, różniących się wiekiem oraz składem gatunkowym roślin, na efektywność zmniejszania nieorganicznych oraz organicznych zanieczyszczeń obszarowych przenoszonych wodami gruntowymi. Prace Zakładu zmierzają do wyjaśnienia procesów i mechanizmów chemicznych oraz biochemicznych pełniących zasadnicze role w tych warunkach. Ponadto, badania Zakładu mają na celu określenie wpływu torfowiska niskiego zlokalizowanego na terenie  Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego na obniżenie stężeń związków chemicznych w wodach gruntowych krajobrazu rolniczego.

Zakład realizuje badania finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unię Europejską, w ramach umów międzyrządowych oraz projektów między Polską Akademią Nauk a Akademiami Nauk Estonii, Rosji oraz Białorusi nad:

 1. rolą kwasów humusowych oraz fulwowych i innych substancji humusowych gleb organicznych a także mineralnych w transporcie związków biologicznie czynnych w glebie,
 2. składem materii organicznej, jako wskaźnika funkcjonowania ekosystemu glebowego,
 3. funkcją substancji humusowych w transformacji azotu w warunkach meliorowanych i niemeliorownych torfowisk,
 4. wpływem melioracji na właściwości materii organicznej oraz zawartość związków biologicznie czynnych w glebach,
 5. wpływem wtórnego przeobrażenia gleb organicznych na zawartość związków chemicznych w wodzie gruntowej torfowiska,
 6. chemicznymi i fizjologicznymi właściwościami preparatów organicznych przygotowanych na bazie torfu, sapropelu i węgla brunatnego,
 7. aktywnością enzymów w akrotelmie i katotelmie torfów,
 8. zmianami materii organicznej w glebach, jako efektu intensyfikacji rolnej oraz systemu użytkowania ziemi.

Kierownik Zakładu pełni funkcje w międzynarodowych organizacjach naukowych oraz międzynarodowych czasopismach naukowych. Jest  on Przewodniczącym Polskiego Komitet Narodowego - Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego. Ponadto, w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego, jest członkiem Zarządu Głównego oraz Przewodniczącym Międzynarodowej Komisji III nt. „Wykorzystania torfu i torfowisk w rolnictwie”. Wchodzi on również w skład kolegiów redakcyjnych bądź jest edytorem międzynarodowych czasopism naukowych: Agronomy Research, Mires and Peat, Earth Science System Data, Peatlands International oraz Bogs and Biopshere.

Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak zostal uhonorowany FORUM AWARD for success stories on “Function of humus and humic acids in transport of biologically active substances in soil” podczas Science & Technology Days Poland-East, 5th  International Forum SPECIAL FORUM & EXHIBITION, BEST OF EAST - FOR EASTER PARTNERSHIP Challenges and Opportunities for Collaboration European Union - Poland - Eastern Europe Countries Warsaw, November 28-30, 2011 Poland.

ZESPÓŁ

Kierownik:

prof. dr hab. dr h. c. Lech Wojciech Szajdak,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 61 8475 601 w. 26

 

Pracownicy:

dr hab. Małgorzata Ruszkiewicz-Michalska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dr inż. Renata Jaskulska e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 61 8475 601 w. 18
dr inż. Teresa Meysner e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 61 8475 601 w. 33
dr Marek Szczepański e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 61 8475 601 w. 33

 

PROJEKTY BADAWCZE

Działalność statutowa

 1. „Przemiany form chemicznych głównych biogenów oraz sposoby ograniczania zanieczyszczeń wody w krajobrazie rolniczym- prof. dr hab. Lech Szajdak.
 2. Projekty badawcze finansowane przez MNiSW
  1. Projekty własne
   1. Ocena przemian chemicznych i biochemicznych akrotelmu i katotelmu torfowisk niskich i wysokich na tle uwarunkowań przyrodniczych środowisk torfotwórczych ”Kierownik projektu  prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak,
   2. „Występowanie i znaczenie fitohormonu kwasu indolilo-3-octowego na tle właściwości biochemicznych, chemicznych i fizycznych podłoży organicznych i mineralnych” Kierownik projektu - prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak.
  2. Projekty promotorskie
   1. „Wpływ składu gatunkowego i wieku zadrzewień na aktywność reduktazy azotanowej’” Grant promotorski mgr Wioletty Gacy, kierownik projektu - prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak
   2. „Efektywność funkcjonowania różnych zadrzewień śródpolnych w zakresie zmniejszenie stężeń nutrientów wodzie gruntowej”. Grant promotorski mgr inż. Renaty Jaskulskiej, kierownik projektu - prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak.
   3. „Wpływ gleb organicznych torfowiska jako bariery biogeochemicznej na ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych”. Grant promotorski mgr Marka Szczepańskiego, kierownik projektu - prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak.
 3. Projekt z EU
  1. PEATACROCATO’ „Impact of arctic zone on the chemical and biochemical processes, conversions and transformations in peat layers”. Kierownik projektu - prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak.
 4. Projekt realizowany w ramach umowy międzyrządowej o współpracy naukowej i naukowo – technicznej między Rzeczpostopolitą Polską a Federacją Rosyjską
  1. Wpływ melioracji na właściwości materii organicznej oraz zawartość związków biologicznie czynnych w torfach’. Kierownik projektu - prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak
 5. Projekty realizowane w ramach umów Polskiej Akademii Nauk z innymi Akademiami Nauk
  1. Projekt realizowany z Estońską Akademią Nauk
   Skład materii organicznej jako wskaźnik aktywności gleb i ekosystemów’. Kierownik projektu - prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak
  2. Projekt realizowany z Rosyjską Rolniczą Akademią Nauk
   ‘Funkcja substancji humusowych w transformacji azotu w warunkach meliorowanych i niemeliorownych torfowisk’. Kierownik projektu - prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak
  3. Projekt realizowany z Białoruską Akademią Nauk
   ‘Rola kwasów humusowych w transporcie związków biologicznie czynnych w glebie’. Kierownik projektu - prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak