FLORIST

EURAXESS

ATP

Zakład Ekologii Krajobrazu


Kontakt:

ul. Szkolna 4

64-000 Turew

tel. +48 65 5134253 lub +48 65 5134234

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

Tematyka badawcza Zakładu

Zakład Ekologii Krajobrazu powstał w maju 2017 roku w wyniku podzielenia Zakładu Biologii Środowiska na dwie jednostki (drugą jest Zakład Agroekologii i Bioindykacji). Główne kierunki badawcze rozwijane obecnie przez Zakład dotyczą następujących zagadnień:

 • zależności różnorodności biologicznej (głównie obszarów rolniczych) od struktury środowiska i krajobrazu;
 • analizy trendów długoterminowych (dla owadów i ptaków - od lat 1970.);
 • zależności między organizmami – zależności troficzne (wśród owadów, ptaków i pająków oraz między tymi grupami);
 • zmiany w zespołach roślin wodnych pod wpływem gatunków obcych i antropopresji;
 • analiza struktury krajobrazu – sieci hydrograficznej, układu zadrzewień, rozmieszczenia biotopów i zróżnicowania ich struktury.

 

Bieżące badania finansowane dotacją na działalność statutową

 • Różnorodność krajobrazowa i biologiczna (temat V)
  • Zmiany jakości siedlisk w krajobrazie rolniczym wynikające z presji terenów miejskich na tereny przyległe (V.1).
  • Wpływ struktury środowiska na rozmieszczenie i liczebność motyli dziennych w krajobrazie rolniczym (V.3).
  • Struktura krajobrazu a różnorodność gatunkowa pająków w różnych typach upraw (V.4).
  • Określenie wpływu czynników środowiskowych warunkujących zróżnicowanie gatunkowe grzybów zlichenizowanych (porostów) w krajobrazie rolniczym (V.5).
  • Wpływ robinii na różnorodność biologiczną w krajobrazie rolniczym (V.6).

 

Projekty badawcze finansowane grantami lub zleceniami, realizowane w ciągu ostatnich 3 lat

 • GIS w kształtowaniu krajobrazu rolniczego: modele habitatowe dla wybranych gatunków ptaków jako narzędzie opisu oraz oceny bioróżnorodności i gospodarowania na terenach rolniczych (grant NCN nr N N305 358638, od 2009)
  http://www.isrl.poznan.pl/projekt_tomek/
 • Zasady kształtowania struktury przestrzennej i dendroflory zadrzewień śródpolnych celem optymalizacji ich funkcji ochronnych oraz produkcyjnych (grant NCN nr N N 309 297939)
 • Wykorzystanie zasobów przyrodniczych w rozwoju funkcji rekreacyjnych i turystycznych obszaru Gościnnej Wielkopolski" (Zlecenie od LGD Gościnna Wielkopolska)

Oferta współpracy

 • realizacja badań naukowych z zakresu ekologii – z wykorzystaniem roślin lądowych i wodnych, pająków, owadów, ptaków,
 • wykonywanie inwentaryzacji i ocen wartości przyrodniczej danego obszaru, zwłaszcza w odniesieniu do roślin, motyli, chrząszczy, pająków i ptaków (na przykład w celu prognozowania skutków inwestycji transportowych lub energetycznych),
 • wykonywanie projektów nowych zadrzewień lub renowacji terenów zielonych oraz nadzór ich realizacji,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie ekologii, biologii i ochrony przyrody na terenach rolniczych.

 

Pracownicy

dr hab. Krzysztof Kujawa, prof. nadzw. IŚRiL (kierownik Zakładu)
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: +48 655134253

mgr inż. Krzysztof Janku                     
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 618475601 w. 30

dr Konrad Kalarus
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 655134253

dr inż. Mostefa Mana     
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 618475601 w. 34

dr Maria Oleszczuk                            
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 655134253

dr Sebastian Salata
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 655134253

mgr Dariusz Sobczyk                      
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 65 5134253