FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

dr Ewa Arczyńska-Chudy


 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 61 8475601 w. 22

 

Miejsce zatrudnienia:

IŚRiL PAN

 

Wykształcenie:

mgr – biologia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (1983)

 

Stopnie, tytuły, specjalności naukowe:

dr – agronomia, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego (2008)

 

Zainteresowania naukowe:

Hydrobiologia i ekologia: różnorodność florystyczna i fitocenotyczna małych zbiorników wodnych, małe zbiorniki wodne jako bariery biogeochemiczne, retencja pierwiastków biogennych w biomasie roślin i osadach, wykorzystanie makrofitów w bioindykacji stanu siedlisk wodnych, analizy wpływu antropopresji na ekosystemy wodne.

 

Projekty i tematy badawcze (ostatnie pięć lat)

Naturalne i antropogeniczne przemiany roślinności wodnej i bagiennej w Parku Krajobrazowym im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego (główny wykonawca – projekt KBN nr 2 PO4G 057 29).

Oddziaływanie rolnictwa na różnorodność biologiczną środowisk wodnych (temat statutowy)

Zadania:

1. Zagrożenie środowisk wodnych terenów rolniczych przez rośliny inwazyjne – obce gatunki roślin inwazyjnych związane ze zbiornikami wodnymi Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego.

2. Kontrola stanowisk staroduba łąkowego (Ostericum palustre) – gatunek z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej i Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.

3. Badania nad florą zbiorników wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rogatka.

Publikacje:

Artykuły w czasopismach recenzowanych z listy „A” MNiSW

Gołdyn, H., Arczyńska-Chudy, E., Pińskwar, P., Jezierska-Madziar, M. 2008. Natural and anthropogenic transformation of water and marsh vegetation in Lake Zbęchy (Wielkopolska Region). Oceanological and Hydrobiological Studies 37, 2: 77-87.

Pińskwar P.,Jezierska-Madziar M., Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Golski J. 2006. Fluorine content of two submerged plant species in four WartaRiver oxbow lake reservoirs near Poznań, Poland. Fluoride 39,4: 310-312.

Artykuły w czasopismach recenzowanych spoza listy „A” MNiSW

Gołdyn H.,Arczyńska-Chudy 2009. Response of aquatic vegetation to eutrophication processes in agricultural landscape exemplified by the Gen. D. Chłapowski Landscape Park. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. – OL PAN 6: 71-78.

Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Pińskwar P., Jezierska-Madziar M. 2009. Transformation of flora versus the ecological status of the Wyskoć Watercourse in the last thirty years. Rocz. AR Pozn. 388, Bot.–Stec. 13: 103-108.

Kuczyńska-Kippen N., Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H. 2006. Comparison of the Rotifera and Crustacea communitystructure of two post-excavated peat pits near Turew, Wielkopolska Region, Poland. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. 3: 96-103.

Gołdyn H., Kujawa A., Arczyńska-Chudy E., Jezierska-Madziar, Sobczyk D. 2005. Materials on flora of vascular plants of the GeneralDezyderyChłapowskiLandscapePark. Rocz. AR Pozn. CCCLXXII. Bot.-Stec. 8: 55-71.

Szajdak L., Jaskulska R., Hoppe A., Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 2005. Efficiency of purification of wastewater by a treatment with subsurface flows. Ecohydrology & Hydrobiology 5, 2: 165-171.

Kujawa A., Golis A., Szyszkiewicz-Golis M., Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 2003. Rozmieszczenie stanowisk roślin storczykowatych w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59, 1: 98-101.

Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Kujawa A., Jezierska-Madziar M. 2002. Flora segetalna Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego. Acta Agrobotanica 55: 160-175.

Kraska M., Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H. 2002. Dynamika roślinności drobnych zbiorników wodnych na rolniczych terenach okolic Turwi w Wielkopolsce. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. Seria B, 51: 103-115.

Kraska M., Bobowicz M.A., Arczyńska E. 1986. Morphological differences between stands of Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. in cold and heated waters of PątnowskieLake, determined by measurements of caryopses. Pol. Arch. Hydrobiol., 33, 2: 197-210.

Prace materiałowe w czasopismach nierecenzowanych

Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H., Pińskwar P., Jezierska-Madziar M. 2008. Phytocenotic diversity of aquatic and rush vegetation of peat pits and its role in agricultural landscape of Southern Wielkopolska (Poland). In: After Wise Use – The Future of Peatlands. Proceedings of the 13th International Peat Congress, 2: 144-146.

Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Pińskwar P., Jezierska-Madziar M. 2008. Natural regeneration of peat-forming vegetation in peat pits. In: After Wise Use – The Future of Peatlands. Proceedings of the 13th International Peat Congress, 2: 158-160.

Gołdyn H., Pińskwar P., Arczyńska-Chudy E., Jezierska-Madziar M. 2008. Transformation of aquatic vegetation in the Wyskoć Ditch due to changes in management of surrounding peat meadows. In: After Wise Use – The Future of Peatlands. Proceedings of the 13th International Peat Congress, 2: 161-163.

Juszczak R., Arczyńska-Chudy E. 2003. Ekologiczna i melioracyjna waloryzacja małych zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym Wielkopolski. Post. Nauk Rol. 1: 145-160.

Ryszkowski L., Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., 1999. Plant Diversity in the Mosaic Agricultural Landscape: A Case Study from Poland. Planta Europa: 281-286.

Ryszkowski L., Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 1998. Plant Diversity in Mosaic Agricultural Landscapes: A Case Study from Poland. Planta Europa. Proceedings of the Second European Conference on the Conservation of Wild Plants. Upsala, Sweden: 281-286.

Monografie i podręczniki akademickie

Arczyńska-Chudy E. 2012. Małe zbiorniki śródpolne jako bariery biogeochemiczne. W: Gołdyn R., Kuczyńska-Kippen N. (red.) Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym. Fundacja Biblioteka Ekologiczna. Poznań, s. 152-161.

Arczyńska-Chudy E. 2012. Ograniczenie zanieczyszczeń obszarowych przez małe zbiorniki śródpolne. W: Gołdyn R., Kędziora A. (red.) Potrzeba ochrony zbiorników śródpolnych.. Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Poznań, s 71-73.

Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H., Pińskwar P. 2012. Plant communities of peat pits in the agricultural landscape of the Wyskoć Watercourse catchment (South Wielkopolska Region). In: Szajdak . L.W.,Gaca W., Meysner T., Styła K., Szczepański M. (eds.). Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences, Poznań, p. 95-112.

Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H. 2012. The role of macrophytes in the formation of organic sediments in a nevly created midfield pond. In: Szajdak . L.W.,Gaca W., Meysner T., Styła K., Szczepański M. (eds.). Necessity of peatlands protection. Institute for Agricultural and Forest Environment, Polish Academy of Sciences, Poznań, p. 87-94.

Kędziora A., Kujawa K., Gołdyn H., Karg J., Bernacki Z., Kujawa A., Bałazy S., Oleszczuk M., Rybacki M., Arczyńska-Chudy E., Tkaczuk C., Łęcki R., Szyszkiewicz-Golis M., Pińskwar P., Sobczyk D., Andrusiak J. 2012. Impact of Land-Use and Climate on Biodiversity in an Agricultural Landscape. W: G. A. Lameed (ed.) Biodiversity Enrichment in a Diverse World, InTech, p. 281-336.

Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 2010. Changes of plant associations and their succession processes course in peat pits as an effect of peat transformations and the intensification of meadow management. In: Szajdak L.W., Karabanov A.K. (eds.) Physical, chemical and biological processes in soils. The Committee on Land Reclamation and Agricultural Environment Engineering. Polish Academy of Sciences. Poznań, p. 549-559.

Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Jezierska-Madziar M., Hantz D. 2004. Roślinność starorzeczy Warty na tle różnej presji antropogenicznej. W: Jezierska-Madziar M. (red.) Starorzecza – istotny element ekosystemu rzecznego. Wydawnictwo AR Poznań, s. 31-42.

Jezierska-Madziar M., Pińskwar P., Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Golski J. 2004. Różnorodność biologiczna roślin i ryb w starorzeczach Warty. W: Działalność Naukowa PAN – Wybrane zagadnienia 18, s. 112-114.

Ryszkowski L., Karg J., Kujawa K., Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 2002. Influence of Landscape Mosaic Structures on Diversity of Wild Plant and Animal Communities in Agricultural Landscapes of Poland. In: Ryszkowski L. (ed.) Lanscape Ecology in Agroecosystems Management. CRC Press LLC, p. 185-217.

Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 1998. Różnorodność roślin Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego i jej ochrona. W: Ryszkowski L., Bałazy S. (red.) Kształtowanie środowiska rolniczego na przykładzie Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego. Zakład Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań, s. 123-132.

Karlik B., Szpakowska B., Arczyńska-Chudy E. 1998. Dynamika stężeń metali ciężkich w zbiorniku śródpolnym. W: Radwan S. (red.) Ekotony słodkowodne. Struktura - Rodzaje - Funkcjonowanie. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 203-208.

Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H., Kraska M., Michalak A. 1996. Znaczenie roślinności wodnej w utrzymaniu różnorodności flory na terenie Agroekologicznego Parku Krajobrazowego. W: Ryszkowski L., Bałazy S. (red.) Ekologiczne procesy na obszarach intensywnego rolnictwa. Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań, s. 7-20.

Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H., Michalak A. 1996. Roślinnośc wodna i bagienna a neutralizacja zanieczyszczeń. W: Błażejewski R. (red.) Oczyszczalnie hydrobotaniczne. Komitet Badań Naukowych, Poznań, s. 9-16.

Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H., Kraska M., Michalak A., Mielewczyk S. 1994. Udział naukowców poznańskich w badaniach środowisk wodnych Pomorza Zachodniego. Jeziora lobeliowe. Charakterystyka, funkcjonowanie, ochrona. W: Kraska M. (red.) Idee Ekologiczne, s. 9-17.

Arczyńska-Chudy E. 1990. Ekologia małego przeżyźnionego stawu śródpolnego. Zmiany zróżnicowania i produkcja makrofitów. W: Charakterystyki ekologiczne wybranych elementów krajobrazów rolniczych. SGGW-AR., Warszawa, s. 18-28.

Prace popularno-naukowe

Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H., Pińskwar P. 2009. Zmiany fizyczno – chemicznych i biologicznych właściwości wody jeziora Zbęchy. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 15, 17: 66-73.

Kujawa A., Golis A., Szyszkiewicz-Golis M., Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 2003. Rozmieszczenie stanowisk roślin storczykowatych w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59, 1: 98-101.

Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H. 1998. Roślinność środowisk wodnych Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego - jej zagrożenie i znaczenie dla różnorodności krajobrazu rolniczego. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 3, 5: 122-126.

Referaty, streszczenia lub abstrakty w materiałach konferencyjnych

Arczyńska-Chudy E., Celewicz-Gołdyn S., Gołdyn H., Pińskwar P. 2013. Diversity of small field ponds flora. Scientific Symposium: Biodiversity without borders, 25th October 2013, Iasi, Romania: 35-36.

Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H., Pińskwar P. 2012. Różnorodność fitocenotyczna małych zbiorników śródpolnych. Materiały konferencyjne. XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2012: 39.

Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Pińskwar P. 2012. Wpływ roślinności wodnej na różnorodność flory rolniczych terenów Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego (Południowa Wielkopolska). Materiały konferencyjne. XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2012: 74.

Pińskwar P., Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 2012. Sukcesja zbiorowisk roślinnych w wyrobiskach potorfowych. Materiały konferencyjne. XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2012: 154.

Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H., Pińskwar P. 2011. Diversity of plant communities of peaty pools in the agricultural landscape of the Wyskoć Watercourse catchment (South Wielkopolska Region) In: Necessity of peatlands protection (Materials from International Conference). Tleń – Bory Tucholskie, Poland, 1-2 September 2011: 7.

Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Pińskwar P. 2011. The impact of peaty pools and wet meadow vegetation on floristic diversity of farmland in the General Chłapowski Landscape Park (South Wielkopolska Region). In: Necessity of peatlands protection (Materials from International Conference). Tleń – Bory Tucholskie, Poland, 1-2 September 2011: 12.

Pińskwar P., Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 2011. The influence of peat transformation and meadow management intensification on plant associations of the Wyskoć Watercourse (South Wielkopolska Region) In: Necessity of peatlands protection (Materials from International Conference). Tleń – Bory Tucholskie, Poland, 1-2 September 2011: 26.

Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Pińskwar P. 2010. Roślinność trzech małych jezior położonych w okolicy Dolska. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały IV Sympozjum Naukowego. Kraków, 22-23.04.2010: 292-294.

Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H. 2009. Proces zasiedlania przez makrofity stawu śródpolnego w okresie pierwszych dziesięciu lat jego istnienia. W: 21 wiek – czy zabraknie nam czystej wody? 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich, Lublin 9-12 września 2009: 109-110.

Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H., Jezierska-Madziar M. 2009. Fitocenotyczne zróżnicowanie roślinności małych zbiorników śródpolnych. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 271-272.

Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 2009. Reakcja roślinności wodnej na eutrofizację środowisk wodnych w rolniczym krajobrazie w okresie ostatnich 30 lat na przykładzie Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego. W: 21 wiek – czy zabraknie nam czystej wody? 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich, Lublin 9-12 września 2009: 117.

Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Pińskwar P., Jezierska-Madziar M., Kozłowska V. 2009. Naturalne i antropogeniczne przemiany roślinności wodnej i bagiennej w Parku Krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały III Sympozjum naukowego. Instytut Agrofizyki PAN, Instytut Fizjologii Roślin PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Ogród Botaniczny PAN, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Lublin 30-31.03.2009: 326-328.

Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Pińskwar P., Jezierska-Madziar M., Kozłowska V. 2008. Naturalne i antropogeniczne przemiany roślinności wodnej i bagiennej w Rowie Wyskoć i dołach potorfowych (II etap badań). W: Jakość Środowiska, Surowców i Żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Poznań,.1-3.04.2008: 303-305.

Jezierska-Madziar M., Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H. 2008. Struktura i zróżnicowanie fitocenotyczne roślinności małych zbiorników wodnych. W: Jakość Środowiska, Surowców i Żywności. Materiały II Sympozjum Naukowego. Poznań,.1-3.04.2008: 275-277.

Arczyńska-Chudy E., Jezierska-Madziar M., Gołdyn H. 2007. The role of hydromacrophytes in the creation of organic sediments in a small midfield pond. European Geosciences Union. General Assembly. Vienna, 15-20 April 2007: 550.

Gołdyn. H., Arczyńska-Chudy E 2007. Naturalne i antropogeniczne przemiany roślinności wodnej i bagiennej w Parku Krajobrazowym im. Gen. D. Chłapowskiego. Naturalne i antropogeniczne przemiany roślinności wodnej i bagiennej jeziora Zbęchy (I etap badań). W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Lublin, 30.03.2007: 163-165.

Gołdyn. H., Arczyńska-Chudy E., Jezierska-Madziar M., Pińskwar P. 2007. Oddziaływanie rolnictwa na różnorodność ekologiczną zbiorników wodnych. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały sympozjum naukowego. Lublin, 30.03.2007: 143-144.

Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H., Jezierska-Madziar M., Pińskwar P. 2006. Koncentracja związków biogennych w wybranych elementach małych zbiorników śródpolnych. XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, 5-8 września 2006: 68.

Gołdyn H., Arczyńska Chudy E., Pińskwar P. 2006. Natural and anthropogenic transformation of water and marsh vegetation in the Lake Zbęchy (Wielkopolska). In: The Functioning of Water Ecosystems and their Protection. The International Conference on prof. dr hab. Marek Kraska`s 70-year jubilee and the 15-th annivarsary of the Department of Water Protection, Adam Mickiewicz University, Poznań: 62.

Gołdyn H., Arczyńska Chudy E., Pińskwar P., Jezierska-Madziar M. 2006. Diversity of vegetation within the water bodies situated in the agricultural landscape. In: The Functioning of Water Ecosystems and their Protection. The International Conference on prof. dr hab. Marek Kraska`s 70-year jubilee and the 15-th annivarsary of the Department of Water Protection, Adam Mickiewicz University, Poznań: 63.

Kuczyńska-Kippen N., Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H. 2006. Porównanie struktury ugrupowań wrotków i skorupiaków dwóch powyrobiskowych torfianek okolic Turwi, Wielkopolska. Małe zbiorniki wodne. Struktura ekologiczna, miejsce i rola w krajobrazie. Konferencja Naukowa, Janów Lubelski, 6-7.10. 2006: 16.

Pińskwar P., Jezierska-Madziar M., Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Golski J. 2006. Wpływ skażenia fluorem na wybrane elementy ekosystemu wodnego. XX Zjazd Hydrobiologów Polskich, 5-8 września 2006: 169.

Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E., Jezierska-Madziar M., Hantz D. 2004. Roślinność starorzeczy Warty na tle różnej presji antropogenicznej. I Krajowa Konferencja nt „Starorzecza – istotny element ekosystemu rzecznego, Stan obecny – Zagrożenia – Możliwości ochrony”. 27-28.06.2004. Krajkowo: 11.

Arczyńska - Chudy E., Gołdyn H. 2003. Sukcesja roślinności w stawie śródpolnym. XIX Zjazd Hydrobiologów Polskich, Warszawa 2003: 46.

Gołdyn H., Arczyńska - Chudy E. 2003. Małe zbiorniki wodne jako ostoje różnorodności roślin w Parku Krajobrazowym im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. XIX Zjazd Hydrobiologów Polskich, Warszawa 2003: 48.

Bałazy S., Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 1998. Influence of agricultural landscape heterogeneity on diversity of vascular plants and entomopathogenic fungi. Kongres Ekologiczny, Florencja 20-24.07.98: 28.

Karlik B., Szpakowska B., Arczyńska-Chudy E. 1998. Dynamika stężeń metali ciężkich w zbiorniku śródpolnym. Ogólnopolska Konferencja pt. "Ekotony słodkowodne - struktura, rodzaje i funkcjonowanie". Janów Lubelski, 24-25.09.98: 15-16.

Ryszkowski L., Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 1998. Plant diversity in the mosaic agricultural landscape. Planta Europa - second european conference on the conservation of wild plants, June 9-14 1998, Upsala, Sweden. Conference documetation: 36-37.

Arczyńska-Chudy E., Przybysławska-Gołdyn H., Michalak A. 1997. Ramienice w nowym zbiorniku śródpolnym. XVII Zjazd Hydrobiologów Polskich - Materiały konferencyjne; Poznań 8-11 wrzesień 1997: 102.

Arczyńska-Chudy E., Gołdyn H., Kraska M., Michalak A. 1995. Zbiorniki śródpolne jako naturalne oczyszczalnie biologiczne. W: Oczyszczalnie hydrobotaniczne. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Gdańsk 1-3 września 1995: 9-13.

Arczyńska-Chudy E., Gosławski K. 1988. Konferencja rolnicza nt. Przyrodnicze bariery rozwoju rolnictwa (Dymaczewo 30.9-2.10.86). Wieś i Rolnictwo: 43-47.

 

Osiągnięcia inne:

Opracowanie zbiorowe nt: Waloryzacja przyrodnicza starorzeczy Warty położonych na działkach 34/5 i 35.

Opracowanie charakterystyki roślinności rzeczywistej w Planie Ochrony Parku Krajobrazowego im Gen. Dezyderego Chłapowskiego.

Ocena stanu ekologicznego jeziora Lubiatówko oraz cieków z nim związanych na podstawie makrofitów (promotor).