FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

dr inż. Mostefa Mana


Kontakt:

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 61 8475601 w. 29

Miejsce zatrudnienia:

IŚRiL PAN

Wykształcenie:

mgr inż. – nauki leśne, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego (1990)

Stopnie, tytuły, specjalności naukowe:

dr inż. - nauki leśne, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego (1996)

Zainteresowania naukowe:

Gospodarka leśna, zrównoważone pozyskiwanie surowców drzewnych, zagadnienia ze styku fitoremediacji i gospodarki wodnej, zadrzewienia na obszarach zurbanizowanych.

Projekty i tematy badawcze (ostatnie pięć lat):

Badania statutowe

Opracowanie modeli przestrzennej struktury zadrzewień ochronnych na równinnych i falisto-morenowych obszarach Polski

Zadrzewienia śródpolne jako czynniki integrujące struktury krajobrazowe i stosunki biocenotyczne z funkcjami ochronnymi przyrody i środowiska na obszarach rolniczych

Publikacje:

Artykuły w czasopismach recenzowanych spoza listy „A” MNiSW

Kujawa K., Janku K., Andrusiak J., Arczyńska-Chudy E., Bernacki Z., Konieczna P., Konik J., Kujawa A., Mana M., Oleszczuk M., Pędziwiatr K., Sobczyk D., Sobczyk S., Weyssenhoff H. 2015. „Wykorzystanie zasobów przyrodniczych w rozwoju funkcji rekreacyjnych i turystycznych obszaru Gościnnej Wielkopolski wynikających z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska”. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polska Akademia Nauk Poznań, ss.227

Janku K., Mana M. 2015. „Linear shelterbelts of waterbodies in urban catchments – the northern part of city of Poznań case study”. Forestry Letters. No. 108:15-19

Mana M., Janku K. 2012. Loss of elements in beech stands due to forest operation. Forestry Letters 103: 87-95.

Mana M 1997. Wpływ pozyskiwania drewna w bukowych drzewostanach przedrębnych na ubytek niektórych pierwiastków w środowisku leśnym. Rocz. AR Pozn. CCLXCVII, Leś. 35: 65-72.

Giefing D. F., Mana M. 1996. Ergonomiczna analiza wybranych procesów technologicznych pozyskiwania buka w cięciach przedrębnych. Zastosowania Ergonomii, 2-3: 157-166.

Giefing D. F., Mana M..1995. Uszkodzenia drzew w następstwie prowadzenia cięć przedrębnych w drzewostanach bukowych. Poz. Tow. Prz. Nauk. Rol. i Kom. Nauk. Leśn. 80: 43-48.

Giefing D. F., Mana M., Grochala S. 1995. Wpływ cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach bukowych na gleby. Rocz. AR Pozn. CCLXXIII, leśn. 33: 53-62.

Giefing D. F., Mana M. 1994. Zużycie paliw w cięciach pielęgnacyjnych drzewostanów bukowych w zależności od zastosowanej technologii prac. Rocz. AR Pozn. CCLXIII, Leś. 32: 41-48.

Monografie i podręczniki akademickie

Janku K., Mana M., Andrusiak-Chermuła J. 2015. „Niekorzystny wpływ procesów urbanizacji i intensywnej gospodarki rolniczej w krajobrazie na przykładzie cieków i towarzyszących im zbiorników”. [W:] Ekologia Krajobrazu cz. I Podstawy teoretyczne wraz z projektami badawczymi –Szyszkiewicz- Golis M., Beczkiewicz M.. Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polska Akademia Nauk, Poznań, s: 254 – 263. ISBN: 978 – 83 – 938379 – 4 – 6.

Da Lage A., Dutilleul C., Kujawa K., Janku K., Mana M. 2012. Management of Biodiversity in the Countryside. In: Wicherek S.-P., Bałazy S. (eds.) Agricultural diversity and sustainable development in Europe - examples from France and Poland. SGGW Press, Warszawa, p. 177-198.

Osiągnięcia inne:

Konsultant w projekcie AKADEMIA TALENTÓW PRZYRODNICZYCH – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu”- Zasoby wody na świecie w krajobrazie

2013 „Wiesław Rakowski fotografie/photographs 1924-1939” Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN Poznań, 99 str. (redakcja techniczna)