FLORIST

EURAXESS

ATP

Dr hab. Grzegorz Orłowski, prof. nadzw. IŚRiL PAN


PtakiWroclawia2g orlowski2021Zakład Agroekologii i Bioindykacji
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
Stacja Badawcza, Turew, ul. Szkolna 4, 64-000 Kościan
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 65 513 42 53, +48 65 513 42 34

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9431-6521

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Grzegorz_Orlowski3

Scopus Author ID: 6507761242

Ptaki Wrocławia w okresie 200 lat.
Tomiałojć L., Orłowski G., Czapulak A., Jakubiec Z. 2020.

Wykształcenie, stopnie, tytuły i specjalności naukowe:

Habilitacja – nauki biologiczne, ekologia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012)

Doktorat – kształtowania środowiska, ochrona środowiska rolniczego, Akademia Rolnicza we Wrocławiu (2005)

Magister – biologia, Uniwersytet Wrocławski (1999)

Zainteresowania naukowe:

Ekologia pokarmowa; agroekologia; biologia konserwatorska; ekologia krajobrazu; makroekologia; ekologia dróg; bioróżnorodność obszarów rolniczych; ekotoksykologia; rola ptaków w dyspersji inwazyjnych gatunków roślin; kształtowanie i ochrona krajobrazu rolniczego i zadrzewień śródpolnych; ochrona ptaków krajobrazu rolniczego.

Projekty i tematy badawcze, w tym granty, badania statutowe i współprace:

Wpływ kolorystyki na skład pierwiastkowy kutikuli owadów na przykładzie aposomatycznego chrząszcza, grabarza Nicrophorus vespillo (współpraca z prof. dr hab. Jerzym Kargiem UZ i prof. Przemysławem Niedzielskim z Zakładu Chemii Analitycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Badania nad zmianami z składu pierwiastkowego skorup jaj ptaków w obrębie plam pigmentu i tła w trakcie rozwoju zarodkowego (współpraca z prof. Przemysławem Niedzielskim i dr Dorotą Mertą z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie).

Badania nad śmiertelnością prenatalną i akumulacją metali w wewnętrznych komponentach jaj bociana białego Ciconia ciconia (zespół naukowców z Polski)

Realizacja prac badawczych w ramach projektu badawczego nr 2017/01/X/NZ8/01301finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: "Badania porównawcze zawartości pierwiastków chemicznych w skorupach jaj ptaków w obrębie plam pigmentu i sąsiednim niepigmentowanym rejonie skorupy z wykorzystaniem ptaków dziko żyjących i hodowlanych".

Ekologia pokarmowa ptaków krajobrazu rolniczego Polski (współpraca z dr hab. Joanną Czarnecką z UMCS w Lublinie).

Sezonowe zróżnicowanie diety i rola cietrzewia Lyrurus tetrix w rozpowszechnianiu nasion w Karkonoskim Parku Narodowym (współpraca z pracownikami Karkonoskiego Parku Narodowego i dr. Joanną Czarnecką z UMCS w Lublinie).

Znaczenie ptaków odżywiających się owadami latającymi w warunkach krajobrazu rolniczego Wielkopolski .

Znaczenie chwastów w zimowej diecie ptaków roślinożernych (kuropatwa, trznadel, potrzos) (współpraca z dr hab. Joanną Czarnecką z UMCS w Lublinie i dr hab. Artur Goławskim, Akademia Podlaska, Siedlce).

Rola ziarnojadów w rozpowszechnianiu nasion chwastów w warunkach krajobrazu rolniczego Polski (współpraca: dr hab. Joanną Czarnecką).

Poziom zanieczyszczenia metalami ciężkimi ptaków terenów rolniczych w Polsce (bocian, gawron, dymówka) (współpraca z dr hab. Piotrem Kamińskim z Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr. Z. Kasprzykowskim z Akademii Podlaskiej).

Ocena wpływu zaniechania działalności rolniczej na awifaunę lęgową łąk.

Wpływ rozwoju zarodkowego na grubość skorup jaj u trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus (współpraca z dr Lucyną Hałupką ze Stacji Ornitologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego).

Zróżnicowanie diety, badania ekotoksykologiczne i wpływ rozwoju embrionalnego na parametry fizyczne skorup jaj u głuszca Tetrao urogallus (współpraca z dr Dorotą Mertą).

 

Publikacje:

W czasopismach indeksowanych przez Instytut Informacji Naukowej (ISI) w Filadelfii:

2020

Orłowski, G., Niedzielski, P., Merta, D., Pokorny, P., Proch., J. 2020. Quantifying the functional disparity in pigment spot-background egg colour ICP-OES based eggshell ionome at two extremes of avian embryonic development. Scientific Reports 10, 22107. https://doi.org/10.1038/s41598-020-79040-4

Orłowski, G., Niedzielski, P., Karg, J., Proch., J. 2020. Colour-assisted variation in elytral ICP-OES-based ionomics in an aposematic beetle. Scientific Reports 10, 22262. https://doi.org/10.1038/s41598-020-79329-4

Orłowski, G. Mróz, L. Kadej, M., Smolis, A., Tarnawski, D., Karg, J., Campanaro, A., Bardiani, M., Harvey, D.J., Méndez, M., Thomaes, A., Vrezec, A., Ziomek, K., Rudecki, A.L., Mader, D. 2020. Breaking down insect stoichiometry into chitin-based and internal elemental traits: patterns and correlates of continent-wide intraspecific variation in the largest European saproxylic beetle. Environmental Pollution 262, 114064. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114064

Orłowski, G. Mróz, L. Kadej, M., Smolis, A., Tarnawski, D., Karg, J., Campanaro, A., Bardiani, M., Harvey, D.J., Méndez, M., Thomaes, A., Vrezec, A., Ziomek, K., Rudecki, A.L., Mader, D. 2020. Supporting dataset and methods for body sizes and concentrations of chemical elements measured in elytra and abdomens of Stag Beetles Lucanus cervus. Data in Brief 31, 105935. https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105935

2019

Orłowski G., Karg J., Jerzak L., Bocheński M., Profus P., Książkiewicz-Parulska Z., Zub, K. Ekner-Grzyb A., Czarnecka J. 2019. Linking land cover satellite data with dietary variation and reproductive output in an opportunistic forager: arable land use can boost an ontogenetic trophic bottleneck in the White Stork Ciconia ciconia. Science of the Total Environment 646, 491-502. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.07.297

Orłowski G., Karg J., Kamiński P., Baszyński J., Szady-Grad M., Ziomek K., Klawe J. 2019. Edge effect imprint on elemental traits of plant-invertebrate food web components of oilseed rape fields. Science of the Total Environment 687, 1285-1294. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.022

Orłowski G., Karg J., Kamiński P., Baszyński J., Szady-Grad M., Ziomek K., Klawe J. 2019. Supporting dataset for elemental traits of plant-invertebrate food web components of oilseed rape fields. Data in Brief 26, 104470. https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104470

Orłowski G., Merta D., Pokorny P., Łukaszewicz E., Dobicki W., Kobielski J., Kowalczyk A., Rzońca Z., Krzywiński A. 2019. Eggshell resorption, and embryonic mobilization and accumulation of calcium and metals in eggs of wild and captive Capercaillies Tetrao urogallus. Environmental Pollution 249, 152-162. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.03.010

Orłowski G., Merta D., Pokorny P., Łukaszewicz E., Dobicki W., Kobielski J., Kowalczyk A., Rzońca Z., Krzywiński A. 2019. Supporting dataset and methods for egg sizes, eggshell thicknesses and metal concentrations measured in the shells and contents of eggs of Capercaillies Tetrao urogallus. Data in Brief 24, 103903. https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.103903

Orłowski G., Siekiera J., Karg J., Tobolka M., Wuczyński A., Kaługa I., Siekiera A., Cyga-Döhner R., Eliza Dudzik E. 2019. Calcium and metals are not evenly distributed in avian eggshells over their longitudinal section. The Auk 136, ukz026. https://doi.org/10.1093/auk/ukz026

2018

Orłowski G., Karg J., Jerzak L., Bocheński M., Profus P., Książkiewicz-Parulska Z., Zub, K. Ekner-Grzyb A., Czarnecka J. 2018. Data exploration on diet, and composition, energy value and functional division of prey items ingested by White Storks Ciconia ciconia in south-western Poland: Dietary variation due to land cover, reproductive output and colonial breeding. Data in Brief 21, 1186-1203. https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.10.064

2017

Orłowski G., Frankiewicz J., Karg J. 2017. Nestling diet optimization and condition in relation to prey attributes and breeding patch size in a patch-resident insectivorous passerine: an optimal continuum and habitat constraints. Journal of Ornithology 158, 169-184. https://doi.org/10.1007/s10336-016-1394-7

Orłowski G., Hałupka L., Pokorny P., Klimczuk E., Sztwiertnia H., Dobicki W., Polechoński R. 2017. The pattern of distribution and interaction of metals and calcium in eggshells and egg contents in relation to the embryonic development of eggs in a small passerine bird. Journal of Ornithology 158, 297-309. https://doi.org/10.1007/s10336-016-1366-y

Orłowski G., Pokorny P., Dobicki W., Łukaszewicz E., Kowalczyk A. 2017. Speckled and plain regions of avian eggshells differ in maternal deposition of calcium and metals: A hitherto overlooked chemical aspect of egg maculation. The Auk 134, 721-731. https://doi.org/10.1642/AUK-17-7.1

Orłowski G., Wuczyński A., Karg J., Grzesiak W. 2017. The significance of seed food in chick development re-evaluated by tracking day-to-day dietary variation in the nestlings of a granivorous passerine. Ibis. 159, 124-138. https://doi.org/10.1111/ibi.12410

2016

Orłowski G., Czarnecka J., Goławski A., Karg J., Panek M. 2016. The effectiveness of endozoochory in three avian seed predators. Journal of Ornithology 157, 61-73. https://doi.org/10.1007/s10336-015-1248-8

Orłowski G., Hałupka L., Klimczuk E., Sztwiertnia H. 2016. Shell thinning due to embryo development in eggs of a small passerine bird. Journal of Ornithology 157, 565-572. https://doi.org/10.1007/s10336-015-1295-1

Orłowski G., Hałupka L., Pokorny P., Klimczuk E., Sztwiertnia H., Dobicki W. 2016. Variation in egg size, shell thickness, and metal and calcium content in eggshells and egg contents in relation to laying order and embryonic development in a small passerine bird. The Auk 133, 470-483. https://doi.org/10.1642/AUK-16-16.1

Orłowski G., Hałupka L., Pokorny P., Klimczuk E., Sztwiertnia H., Dobicki W. 2016. The effect of embryonic development on metal and calcium content in eggs and eggshells in a small passerine. Ibis 158, 144-154. https://doi.org/10.1111/ibi.12327

Orłowski G., Kasprzykowski Z., Czyż B., Zawada Z. 2016. No sex-biased mortality under brood reduction during the early nestling period in the Rook Corvus frugilegus. Ethology Ecology & Evolution 28, 261-271. https://doi.org/10.1080/03949370.2015.1042409

Orłowski G., Książkiewicz‐Parulska Z., Karg J., Bocheński M., Jerzak L., Zub K. 2016. Using soil from pellets of White Storks Ciconia ciconia to assess the number of earthworms (Lumbricidae) consumed as primary and secondary prey. Ibis 158, 587-597. https://doi.org/10.1111/ibi.12375

Orłowski G., Siebielec G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Wuczyński A., Polechoński R., Mazgajski T.D. 2016. Effect of spatial resolution of soil data on predictions of eggshell trace element levels in the Rook Corvus frugilegus. Environmental Pollution 219, 288-295. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2016.10.048

2015

Orłowski G., Hałupka L. 2015. Embryonic eggshell thickness erosion: A literature survey re-assessing embryo-induced eggshell thinning in birds. Environmental Pollution 205, 218-224. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2015.06.001

Orłowski G., Kamiński P., Karg J., Baszyński J., Szady-Grad M., Koim-Puchowska B., Klawe J.J. 2015. Variable contribution of functional prey groups in diets reveals inter- and intraspecific differences in faecal concentrations of essential and non-essential elements in three sympatric avian aerial insectivores: a re-assessment of usefulness of bird faeces in metal biomonitoring. Science of the Total Environment 518-519, 407-416. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.02.078

Orłowski G., Wuczyński A., Karg J. 2015. Effect of Brood Age on Nestling Diet and Prey Composition in a Hedgerow Specialist Bird, the Barred Warbler Sylvia nisoria. PLoS ONE 10(6): e0131100. https://doi.org/org/10.1371/journal.pone.0131100

2014

Orłowski G., Czarnecka J., Goławski A. 2014. Winter diet of Yellowhammers Emberiza citrinella on contemporary farmland: the different contribution of forbs, wild grasses and cereals in semi-natural and agricultural habitats. Bird Study 61, 484-495. https://doi.org/10.1080/00063657.2014.954984

Orłowski G., Karg J., Karg G. 2014. Functional Invertebrate Prey Groups Reflect Dietary Responses to Phenology and Farming Activity and Pest Control Services in Three Sympatric Species of Aerially Foraging Insectivorous Birds. PLoS ONE 9(12): e114906. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0114906

Orłowski G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Wuczyński A. Polechoński R., Mazgajski T.D. 2014. Residues of chromium, nickel, cadmium and lead in Rook Corvus frugilegus eggshells from urban and rural areas of Poland. Science of the Total Environment 490, 1057-1064. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.05.105

Orłowski G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Wuczyński A., Polechoński R., Mazgajski T.D. 2014. Trace-element interactions in Rook Corvus frugilegus eggshells along an urbanisation gradient. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 67, 519-528. https://doi.org/10.1007/s00244-014-0030-x

Orłowski G., Kasprzykowski Z., Zawada Z. 2014. Gizzard mass dynamics of nestling Rooks Corvus frugilegus. Avian Biology Research 7, 117-120. https://doi.org/10.3184/175815514X14000005711392

Orłowski G., Rusiecki S., Karg J. 2014. Partial Dietary Segregation between Adult and Nestling Bluethroats Luscinia svecica. Acta Ornithologica 49, 107-118. https://doi.org/10.3161/000164514X682931

2013

Orłowski G. 2013. Factors affecting the use of waste-stabilization ponds by birds: A case study of conservation implications of a sewage farm in Europe. Ecological Engineering 61, 436-445. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2013.09.061

Orłowski G., Czarnecka J. 2013. Re-evaluation of the role of the grey partridge Perdix perdix as a disperser of arable weed seeds. Journal of Ornithology 154, 139-144. https://doi.org/10.1007/s10336-012-0879-2

Orłowski G., Czarnecka J., Karg J. 2013. Substantial contribution of invertebrates in the diet does not confirm obligatory granivory in wintering Reed Buntings Emberiza schoeniclus, wintering in a sewage farm in south-western Poland. Biological Journal of the Linnean Society 108(2), 429-433. https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.2012.02026.x

Orłowski G., Górka W. 2013. Landscape and patch characteristics affecting the assemblages of birds in reedbeds in terrestrial matrix. Annales Zoologici Fennici 50, 36-51. https://doi.org/10.5735/086.050.0103

Orłowski G., Kamiński P., Kasprzykowski Z., Zawada Z. 2013. Relationships between stomach content and concentrations of essential and non-essential elements in tissues of omnivorous nestling rooks Corvus frugilegus: Is the size and composition of stomach content relevant? Folia Zoologica 64, 281-288. https://doi.org/10.25225/fozo.v62.i4.a5.2013

Orłowski G., Karg J. 2013. Diet breadth and overlap in three sympatric aerial insectivorous birds at the same location, Bird Study 60, 475-483. https://doi.org/10.1080/00063657.2013.839622

Orłowski G., Karg J. 2013. Partitioning the effects of livestock farming on the diet of an aerial insectivorous passerine, the Barn Swallow Hirundo rustica. Bird Study 60, 111-123. https://doi.org/10.1080/00063657.2012.748717

2012

Czarnecka J., Orłowski G., Karg J. 2012. Endozoochorous dispersal of alien and native plants by two palearctic avian frugivores with special emphasis on invasive American goldenrod Solidago gigantea. Central European Journal of Biology, https://doi.org/10.2478/s11535-012-0081-9

Orłowski G. 2012. Road-killed birds and body condition: A comment to Bujoczek et al. (2011). Biological Conservation 155, 212. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2012.06.012

Orłowski G., Kamiński P., Kasprzykowski Z., Zawada Z. 2012. Metal interactions within and between tissues of nestling rooks Corvus frugilegus. Biologia 67, 1211-1219: https://doi.org/10.2478/s11756-012-0108-8

Orłowski G., Kamiński P., Kasprzykowski Z., Zawada Z., Koim-Puchowska B., Szady-Grad M., Klawe J.J. 2012. Essential and nonessential elements in nestling Rooks Corvus frugilegus from eastern Poland with a special emphasis on their high cadmium contamination. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 63, 601-611. https://doi.org/10.1007/s00244-012-9794-z

Tryjanowski P., Hartel T., Baldi A., Szymański P., Tobółka M., Herzon I., Goławski A., Konvicka M., Hromada M., Jerzak L., Kujawa K., Lenda M., Orłowski G., Panek M., Skórka P., Sparks T.H., Wuczyński A., Żmihorski M. 2011. Conservation of Farmland Birds Faces Different Challenges in Western and Central-Eastern Europe. Acta Ornithologica 46, 1-12. https://doi.org/10.3161/000164511X589857

Wuczyński A., Smyk B., Kołodziejczyk P., Lenkiewicz W., Orłowski G., Pola A. 2012. Long-term changes in numbers of geese stopping over and wintering in south-western Poland. Central European Journal of Biology 7, 495-506. https://doi.org/10.2478/s11535-012-0031-6

2011

Orłowski G., Czarnecka J., Panek M. 2011. Autumn-winter diet of Grey Partridges Perdix perdix in winter crops, stubble fields and fallows. Bird Study 58, 473-486. https://doi.org/10.1080/00063657.2011.606498

Orłowski G., Karg J. 2011. Diet of nestlings Barn Swallow Hirundo rustica in rural areas of Poland. Central European Journal of Biology 6, 1023-1035. https://doi.org/10.2478/s11535-011-0070-4

Orłowski G., Karg J., Czarnecka J. 2011. Frugivory and size variation of animal prey in Black Redstart Phoenicurus ochruros during summer and autumn in south-western Poland. Ornis Fennica 88, 161-171. https://lintulehti.birdlife.fi:8443/pdf/artikkelit/113/tiedosto/of_88_161-171_artikkelit_113.pdf#view=FitH

2010

Orłowski G., Karg J., Czernecka J., 2010. Food of Water Pipits Anthus spinoletta on wintering grounds in southwest Poland. Bird Study 57, 401-405. https://doi.org/10.1080/00063651003622507

Orłowski G., Kasprzykowski Z., Dobicki W., Pokorny P., Polechoński R. 2010. Geographical and habitat differences in concentrations of copper, zinc and arsenic in eggshells of the Rook Corvus frugilegus in Poland. Journal of Ornithology 151, 279-286. https://doi.org/10.1007/s10336-009-0453-8

Orłowski G., 2010 Effect of boundary vegetation and landscape features on diversity and abundance of breeding bird community of abandoned crop fields in south-western Poland. Bird Study 57, 175-182. https://doi.org/10.1080/00063650903449946

2009

Orłowski G., Czarnecka J., 2009. Granivory of birds and seed dispersal:viable seeds of Amaranthus Retroflexus L. recovered from the droppings of the grey partridge Perdix perdix L. Polish Journal of Ecology 57,1: 177-182. https://miiz.waw.pl/pliki/article/ar57_1_16.pdf

Orłowski G., Kasprzykowski Z., Zawada Z., Kopij G. 2009. Stomach content and grit ingestion by Rook Corvus frugilegus nestlings.Ornis Fennica 86: 117-122. https://lintulehti.birdlife.fi:8443/pdf/artikkelit/160/tiedosto/of_86_117-122_artikkelit_160.pdf#view=FitH

Orłowski G., Ławniczak D. 2009. Changes in breeding bird populations in farmland of south-western Poland between 1977-1979 and 2001. Folia Zoologica 58, 2:228-239. https://www.ivb.cz/wp-content/uploads/58_228-239.pdf

2008

Orłowski G., 2006. Cropland use by birds wintering in arable landscape in south-western Poland. Agriculture, Ecosystems and Environment 116, 273-279. https://doi.org/10.1016/j.agee.2006.03.005

Orłowski G., 2008. Roadside hedgerows and trees as factors increasing road mortality of birds: implications for management of roadside vegetation in rural landscapes. Landscape and Urban Planning 86: 153-161. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2008.02.003

Orłowski G., Ciesiołkiewicz J., Kaczor M., Radwańska J., Żywicka A. 2008 . Species composition and habitat correlates of amphibian roadkills in different landscapes of south - western Poland. Pol. J. Ecol. 56,4: 659-671. https://miiz.waw.pl/pliki/article/ar56_4_10.pdf

Orłowski G., Martini K, Martini M., 2008. Avian responses to undergrowth removal in a suburban wood. Polish Journal of Ecology 56,3: 479-487. https://miiz.waw.pl/pliki/article/ar56_3_11.pdf

2007

Orłowski G., 2007. Spatial distribution and seasonal pattern in road mortality of the common toad Bufo bufo in an agricultural landscape of south-western Poland. Amphibia-Reptilia 28, 25-31. https://doi.org/10.1163/156853807779799045

Orłowski G., Czapulak A., 2007. Different extinction risks of the breeding colonies of Rook Corvus frugilegus in rural and urban areas of SW Poland. Acta Ornithologica 42(2), 145-155. https://doi.org/10.3161/068.042.0209

Orłowski G., Czarnecka J., 2007. Winter diet of the reed buntings Emberiza schoeniclus in fallows and stubble fields. Agriculture, Ecosystems and Environment 118, 244-248. https://doi.org/10.1016/j.agee.2006.05.026

Orłowski G., Gębski P., 2007. Effect of weather change on the flock size of the Snow Buntings Plectrophenax nivalis (L., 1758) wintering in south-western Poland. Polish Journal of Ecology 55(1), 181-185. https://miiz.waw.pl/pliki/article/ar55_1_19.pdf

Orłowski G., Nowak L., 2007. The importance of marginal habitats for the conservation of old trees in agricultural landscapes. Landscape and Urban Planning 79, 77-83. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2006.03.005

Orłowski G., Polechoński R., Dobicki W., Zawada Z., 2007. Heavy metal concentrations in the tissues of the Black-headed Gull Larus ridibundus L. nesting in the dam reservoir in south-western Poland. Polish Journal of Ecology 55(4), 783-793. https://miiz.waw.pl/pliki/article/ar55_4_13.pdf

2006

Ciesiołkiewicz J., Orłowski G., Elżanowski A., 2006. High juvenile mortality of grass snakes Natrix natrix (L.) on a suburban road. Polish Journal of Ecology 54(3), 465-472. https://miiz.waw.pl/pliki/article/ar54_3_15.pdf

Orłowski G., 2006. Habitat selection and winter food resources of the Water Pipit Anthus spinoletta in south-western Poland. Acta Ornithologica 41(1), 41-48. https://doi.org/10.3161/068.041.0110

Orłowski G., Nowak L., 2006. Factors influencing mammal roadkills in agricultural landscape of south-western Poland. Polish Journal of Ecology 54(2), 283-294. https://miiz.waw.pl/pliki/article/ar54_2_10.pdf

2005

Orłowski G., 2005. Endangered and declining bird species of abandoned farmland in south-western Poland. Agriculture, Ecosystems and Environment 111, 231-236. https://doi.org/10.1016/j.agee.2005.06.012

Orłowski G., 2005. Factors affecting road mortality of the Barn Swallow Hirundo rustica in farmland. Acta Ornithologica 40, 117-125. https://doi.org/10.3161/068.040.0207

Orłowski G., 2005. Habitat use by breeding and wintering Reed Bunting Emberiza schoeniclus L. in farmland of Lower Silesia (SW Poland). Polish Journal of Ecology 53(2), 243-254. https://miiz.waw.pl/pliki/article/ar53_2_09.pdf

Orłowski G., Nowak L., 2005. Species composition of woody vegetation of three types of mid-field woodlots in intensively managed farmland (Wrocław Plain, south-western Poland). Polish Journal of Ecology 53(1), 19-34. https://miiz.waw.pl/pliki/article/ar53_1_03.pdf

Orłowski G., Sęk M., 2005. Semi-natural reedbeds as breeding habitat of Bluethroat (Luscinia svecica L.) on a sewage farm in Wrocław city (south-western Poland). Polish Journal of Ecology 53(1), 133-140. https://miiz.waw.pl/pliki/article/ar53_1_14.pdf

Orłowski G., Siembieda J., 2005. Skeletal injuries of passerines caused by collisions by road traffic. Acta Ornithologica 40(1), 15-19. https://doi.org/10.3161/068.040.0106

2004

Orłowski G., 2004. Abandoned cropland as a habitat of the Whinchat Saxicola rubetra in SW Poland. Acta Ornithologica 39(1), 59-67. https://doi.org/10.3161/068.039.0112

Orłowski G., Nowak L., 2004. Road mortality of hedgehogs Erinaceus ssp. in farmland in Lower Silesia (south-western Poland). Polish Journal of Ecology 52(3), 377-382. https://miiz.waw.pl/pliki/article/ar52_3_14.pdf

 

Monografie naukowe:

Tomiałojć L., Orłowski G., Czapulak A., Jakubiec Z. 2020. Ptaki Wrocławia w okresie 200 lat. PTPP „pro Natura”. Wrocław ISBN 978-83-61841-01-2 Wydanie I . 479 ss. Streszczenie.

 

W polskich, recenzowanych czasopismach naukowych:

Malczyk P., Kleszcz A., Orłowski G. 2019. Sieweczka długonoga Charadrius asiaticus nowym gatunkiem dla awifauny Polski. Ornis Polonica 60, 66–74. http://ornis-polonica.pl/_pdf/OP-60-1-Malczyk.pdf

Orłowski G., Kołodziejczyk P. 2014. Pierwszy przypadek hybrydyzacji mewy żółtonogiej L. fuscus z mewą romańską L. michahellis w Polsce i kolejne lęgi mieszane mewy żółtonogiej i mewy białogłowej L. cachinnans. Ornis Polonica 55: 69–72. http://www.ornis-polonica.pl/_pdf/OP_2014_1_069-072.

Orłowski G., Lenkiewicz W. 2013. Pierwszy przypadek zimowania szablodzioba Recurvirostra avosetta w Polsce. Ornis Polonica 54: 64-66. http://www.ornis-polonica.pl/_pdf/OP_2013_1_064-067.pdf

Orłowski G., Drazny T. 2012. Pierwszy udany lęg szczudłaka Himantopus himantopus na Śląsku. Ptaki Śląska 19: 107-109. http://ptakislaska.pl/pdf/PS_19/drazny_szczudlak_109-113.pdf

Orłowski G., Górka W. 2010. Lęgowe ugrupowania awifauny trzcinowisk i cenne gatunki siedlisk łąkowych pól irygacyjnych we Wrocławiu. Ornis Polonica 51: 77-92. http://www.ornis-polonica.pl/_pdf/OP_2010_2_077-092.pdf

Neubauer G., Faber M, Betleja J., Gębski P., Iciek T., Kajzer Z., Ławicki Ł., Meissner W., Orłowski G., Sidelnik M., Wiehle D., Winiecki J. 2009. Zimowanie mewy żółtonogiej Larus fuscus w Polsce w latach 1996-2009. Notatki Ornitologiczne 50: 194-205. http://gull-research.org/papers/papers6/Neubaueretal2009NotOrn50.pdf

Czapulak A., Orłowski G., 2008. Występowanie nura rdzawoszyjego Gavia stellata i nura czarnoszyjego Gavia arctica na Śląsku. Ptaki Śląska 17: 19-27. http://ptakislaska.pl/pdf/PS_17/PS17_19-27.pdf

Orłowski G., Gębski P., 2008. Pojawy rzadkich gatunków ptaków na Zbiorniku Mietkowskim w latach 1999-2006. Ptaki Śląska 17: 49-60. http://ptakislaska.pl/pdf/PS_17/PS17_49-60.pdf

Orłowski G., Górka W., Sęk M. 2008. Liczebność i preferencje siedliskowe wrocławskiej populacji podróżniczka Luscinia svecica w latach 2004-2007. Notatki Ornitologiczne 49: 13-20.

Orłowski G., 2008. Botulizm prawdopodobną przyczyną śmiertelności ptaków wodno-błotnych latem 2005 roku na zbiorniku Mietkowskim. Notatki Ornitologiczne 49: 35-38.

Gębski P., Orłowski G., 2006. Drugie stwierdzenie brodźca plamistego Actitis macularius w Polsce. Notatki Ornitologiczne 47: 266-268.

Orłowski G., 2006. Antagonistyczne zachowania kszyka Gallinago gallinago wobec bekasika Lymnocryptes minimus. Notatki Ornitologiczne 47: 55-57.

Orłowski G., 2006. Zimowanie ptaków wodno-błotnych na polach irygacyjnych we Wrocławiu w sezonie 2004/2005. Ptaki Śląska 16: 166-170. http://www.ptakislaska.pl/pdf/PS_16/PS16_notatka2.pdf

Orłowski G., 2006. Zniszczenia kolonii lęgowych gawrona Corvus frugilegus we Wrocławiu i okolicach podczas wiosennej nawałnicy w 2005 roku. Ptaki Śląska 16: 170-172. http://ptakislaska.pl/pdf/PS_16/PS16_notatka3.pdf

Orłowski G., Martini M., Martini K., 2006. Awifauna południowo-zachodniej części Wrocławia. Ptaki Śląska 16: 17-70. http://ptakislaska.pl/pdf/PS_16/PS16_17-70.pdf

Orłowski G., 2005. Awifauna krajobrazu rolniczego Równiny Wrocławskiej pomiędzy Wrocławiem a Siechnicami. I. Ptaki niewróblowe (Non-Passeriformes). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 61(5): 32-48. http://panel.iop.krakow.pl/uploads/wydawnictwa_artykuly/24edb16f3ca7463c01bc0bdde6e82b3fe437bd4f.pdf

Orłowski G., 2005. Awifauna krajobrazu rolniczego Równiny Wrocławskiej pomiędzy Wrocławiem a Siechnicami. II. Ptaki wróblowe (Passeriformes). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 61(6): 39-57. https://docplayer.pl/7474786-Tresc-zeszytu-piatego.html

Orłowski G., Gębski P. 2005. Wiosenna koncentracja dubelta Gallinago media na polach irygacyjnych we Wrocławiu. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 61(4): 106-108.

Orłowski G., Polechoński R., Dobicki W., Zawada Z., 2005. Zawartość ołowiu w tkankach podlotów i dorosłych śmieszek Larus ridibundus gniazdujących na zbiorniku Mietkowskim. Notatki Ornitologiczne 46: 233-242.

Orłowski G., 2004. Znaczenie refugiów śródpolnych jako ostoi chronionych gatunków roślin – przykładowe badania z Równiny Wrocławskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60(1): 32-52. https://docplayer.pl/7537016-Chronmy-przyrode-ojczysta.html

Orłowski G., 2004. Kształtowanie środowisk marginalnych na obszarze intensywnego rolnictwa na przykładzie Równiny Wrocławskiej. Acta Scientiarum Polonorum, ser. Gospodarka Przestrzenna 3(1): 79-100. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Scientiarum_Polonorum_Administratio_Locorum/Acta_Scientiarum_Polonorum_Administratio_Locorum-r2004-t3-n1/Acta_Scientiarum_Polonorum_Administratio_Locorum-r2004-t3-n1-s79-100/Acta_Scientiarum_Polonorum_Administratio_Locorum-r2004-t3-n1-s79-100.pdf

Orłowski G., Bondar-Nowakowska E., 2004. Awifauna lęgowa międzywala rzeki Odry w obrębie budowy Mostu Milenijnego we Wrocławiu. Acta Scientiarum Polonorum, ser. Biologia 3(1), 39-51.

Orłowski G., Nowak L., 2004. Problematyka odłogowania gruntów w świetle wyników badań prowadzonych w krajach Europy zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Acta Scientiarum Polonorum, ser. Agronomia 3(2): 21-35.

Orłowski G., 2004. Awifauna lęgowa wysp leśnych Równiny Wrocławskiej. Ptaki Śląska 15: 29-48. http://ptakislaska.pl/pdf/PS_15/PS15_29-48.pdf

Orłowski G., 2004. Żerowanie wrony Corvus cornix na małżach Bivalvia w okresie zimowym. Notatki Ornitologiczne 36: 196-197.

Orłowski G., 2004. Zachowanie samicy pokląskwy Saxicola rubetra po śmierci partnera na drodze. Notatki Ornitologiczne 36: 197-200.

Orłowski G., Gębski P., 2004. Jesienne koncentracje bekasika Lymnocryptes minimus na Zbiorniku Mietkowskim. Ptaki Śląska 15: 130-134. http://ptakislaska.pl/pdf/PS_15/PS15_notatka2.pdf

Orłowski G., Milewski A., Martini M., Martini K., 2004. Rozmieszczenie i liczebność pleszki Phoenicurus phoenicurus w południowo-zachodniej części Wrocławia. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60(5): 17-30. https://docplayer.pl/60182469-Rozmieszczenie-i-liczebnosc-pleszki-phoenicurus-phoenicurus-w-poludniowo-zachodniej-czesci-wroclawia.html

Orłowski G., 2003. Waloryzacja zadrzewień śródpolnych fragmentu obszaru rolniczego Równiny Wrocławskiej. Acta Scientarum Polonorum, ser. Leśnictwo i Drzewnictwo 2(1): 47-58.

Orłowski G., 2003. Ekologiczne znaczenie zmian sposobu użytkowania gruntów w krajobrazie rolniczym. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Geodezja i Urządzenia Rolne 21: 189-209.

Orłowski G., 2003. Ekspansja gatunków z rodzaju Reynourtia ssp. i związane z nią problemy ochrony krajobrazu rolniczego. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie, ser. Inżynieria Środowiska 404: 149-157.

Orłowski G., 2003. Hybrydyzacja pomiędzy wróblem domowym a mazurkiem Passer domesticus × Passer montanus. Notatki Ornitologiczne 35: 232-234.

Orłowski G., Martini K., Martini M., 2003. Intensywny przelot bekasika Lymnocryptes minimus pod Wrocławiem wiosną 1998 i 1999 roku. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59(4): 106-109.

Orłowski G., 2002. Zimowa obserwacja płochacza halnego (Prunella collaris Scop., 1769) na Hali Izerskiej. Przyroda Sudetów Zachodnich 5: 159-162.

Orłowski G., Martini K., Martini M., 2002. Liczebność i rozmieszczenie sroki Pica pica w południowo-zachodniej części Wrocławia. Ptaki Śląska 14: 143-154. http://ptakislaska.pl/pdf/PS_14/PS14_143-154.pdf

Orłowski G., Milewski A., 2002. Obserwacja rybitwy krótkodziobej Sterna nilotica na Zbiorniku Mietkowskim. Ptaki Śląska 14: 172-174. http://ptakislaska.pl/pdf/PS_14/PS14_notatka3.pdf

Rozdziały w monografiach i podręcznikach:

Orłowski G., Drazny T. 2010. Dolina Widawy i Oleśnicy. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki. 465-466.

Orłowski G., Gębski P. 2010. Zbiornik Mietkowski. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki. 311-312.

Orłowski G., Górka W., Rusiecki S. 2010. Wrocławskie Pola Irygacyjne. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki. 517-518.

Orłowski G., Polechoński R., Dobicki W., Dolata P. T., Bednarska M., 2006. Heavy metals concentrations in the feathers of white storks Ciconia ciconia nesting in Central Poland – methodological implications to further ecotoxycological studies. W: Tryjanowski P., Sparks T. H., Jerzak L. (Red.) White Stork Study in Poland: Biology, Ecology and Conservation. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ss. 51-60.

Orłowski G., 2005. Magpie Pica pica nest sites in farmland in vicinity of Wrocław city (SW Poland). W: Jerzak L., Kavanagh B. P., Tryjanowski P. (Red.) Corvids of Poland (Ptaki krukowate Polski). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ss. 509-515.

Jakubska A., Orłowski G., 2003. Naturalnie występujące gatunki storczyków na terenie Wrocławia i okolic. W: Korczyński M. (Red.) Flora miast Polski. Polskie Towarzystwo Botaniczne. Bydgoszcz. ss. 87-92.

Abstrakty, doniesienia konferencyjne:

Czarnecka J., Kitowski I., Orłowski G., Sugier P. 2010. Non-standard mechanisms of seed dispersal in agricultural landscape thanks to the white stork, grey partridge and rook. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79, Supplement 1, s. 36. (Abstrakt)

Czarnecka J., Kitowski I., Orłowski G., Sugier P. 2010. Niestandardowe mechanizmy przenoszenia nasion przez wybrane gatunki ptaków krajobrazu rolniczego: bociana białego, kuropatwę i gawrona. [w:] A. Szczepkowski, A. Obidziński. Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatów i plakatów. LV Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Warszawa 6-12 września 2010. p. 42.

Orłowski G. 2005. Zanikanie śródpolnych populacji sroki Pica pica w krajobrazie rolniczym okolic Wrocławia. W: Jerzak L., Tryjanowski P. (Red.). Ptaki krukowate Polski – stan wiedzy i perspektywy badań. I Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. 16-18.09.2004. Uniwersytet Zielonogórski. ss. 28-29.