FLORIST

CHASE-PL

EURAXESS

ATP

mgr inż. Krzysztof Janku


 

Kontakt

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: 61 8475601 w. 29 lub 30 

 

Miejsce zatrudnienia:

IŚRiL PAN 

 

Wykształcenie:

mgr nauk leśnych – Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego (2005)

 

Zainteresowania naukowe:

Przekształcenia zagospodarowania krajobrazu rolniczego i ich wpływ na elementy sieci hydrograficznej, sieci zadrzewień i zakrzaczeń przywodnych i przydróżnych oraz śródpolnych.

Znaczenie wybranych gatunków drzew: sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris), buka zwyczajnego (Fagus sylvatica), olszy szarej (Anus incana) i czarnej (A. glutinosa), wierzby szarej (Salix cinerea)

Znaczenie małych cieków i zbiorników wodnych w retencjonowaniu wody w krajobrazie.

Zanieczyszczenie powietrza w krajobrazie rolniczym.

 

Projekty i tematy badawcze (ostatnie pięć lat)

Nitro-Europe „The nitrogen cycle and its influence on the European greenhouse gas balance”. 6. Program Ramowy UE (wykonawca)

“ADAM. Adaptation and Mitigation Strategies: Supporting European Climate Policy” (wykonawca)

“ENSEMBLES. Ensemble-based predictions of climate changes and their impacts  (wykonawca)

Polsko-Francuski projekt badawczy PICS. Kształtowanie krajobrazów rolniczych dla poprawy jakości środowiska i zdrowia ludzkiego (wykonawca)

Badania statutowe

 

Opracowanie modeli przestrzennej struktury zadrzewień ochronnych na równinnych i falisto-morenowych obszarach Polski

Zadrzewienia śródpolne jako czynniki integrujące struktury krajobrazowe i stosunki biocenotyczne z funkcjami ochronnymi przyrody i środowiska na obszarach rolniczych

 

Publikacje:

Artykuły w czasopismach recenzowanych spoza listy „A” MNiSW

Kowalczak P., Janku K. 2009. Methods of small retention appying in the Urban areas. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Seria Architektura i Urbanistyka. 1507-6407. Poznań. 22:149-154

Mana M., Janku K. 2012. Loss of elements in beech stands due to forest operation. Forestry Letters. Uniwersytet Przyrodniczy. Poznań. 103:87-95 

Monografie i podręczniki akademickie

Janku K. 2010. Działalność zadrzewieniowa w latach 1990-2010 na terenie Parku     Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Uwarunkowania ochrony i restytucji zadrzewień na obszarach wiejskich. Bałazy S. (red.) IŚRiL PAN, Poznań, s. 133-138.

Janku K., Szyszkiewicz-Golis M. 2011. Scrub succession (Salix spp.) as a result of land use change in Wyskoć Ditch area. In: Necessity of peatlands protection. Tleń, p. 14-15.

 

Kujawa K., Da Lage A., Dutilleul C., Janku K & Mana M. 2012 Management of Biodiversity in the Countryside Chap.13 SGGW. Warszawa, p. 177-199.

 

Pogány A., Weidinger T., Theobald M., Schelde K., Bieńkowski J., Bordás A., Bozóki Z., Eredics A., Hensen A., Janku K., Kiss G., Kraai A., Istenes Z., Mohácsi Á. 2010. Ammonia concentration and flux measurements on an agricultural landscape near Bjerringbro, Denmark. In: Reactive Nitrogen and the European Greenhouse Gas Balance, Landhous, Solothurn, Switzerland, February, 3-4th, p. 82-83.

 

Referaty, streszczenia lub abstrakty w materiałach konferencyjnych

Bałazy S., Janku K., Weyssenhoff H., Ziomek K. 2010. Opracowanie modeli przestrzennej struktury zadrzewień ochronnych na równinnych i falisto-morenowych obszarach Polski. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały IV Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Kraków, s. 290-292.

 

Bałazy S., Janku K., Weyssenhoff H., Ziomek K. 2010. Różnorodność entomofagów i entomopatogenów w żerowiskach owadów podkorowych. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały IV Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Kraków, s. 316-319

 

Butterbach-Bahl K., Willibald G., Cellier P., Durand B., Bienkowski J., Janku K., Bertolini T., Sanz A., Dalgaard T., Schelde K., Theobald M. 2010. Temporal and small scale spatial variability of chamber measured N and C trace gas fluxes following slurry application. NitroEuropie IP, Open Science Conference “Reactive Nitrogen and the European Greenhouse Gas Balance”, Landhous, Solothurn, Switzerland, February, 3-4th, 2010, s. 72.

 

Cellier P., Durand B., Decuq C., Bienkowski J., Janku J., Bertolini T., Sanz A., Schelde K., Theobald M. 2010. Investigating N2O emissions variablity at landscape scale: results from the Bjerringbro experiment. NitroEuropie IP Open Science Conference Reactive Nitrogen and the European Greenhouse Gas Balance. Landhous, Solothurn, Switzerland Vol. 73.

Janku K., Weyssenhoff H., Ziomek K. 2010. Projekt zadrzewień realizowany dla Starostwa Powiatowego Powiatowego Kościanie. W: Jakość środowiska, surowców i żywności. Materiały IV Sympozjum Naukowego. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Fizjologii Roślin w Krakowie, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Ogród Botaniczny PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Sieć Agrogas. 22-23.04. 2010. Kraków, s. 328-229.

 

Pogány A., Weidinger T., Bienkowski J., Bordás A., Bozóki Z., Eredics A., Hensen A., Janku K., Kiss G., Kraai A., Istenes Z., Mohácsi Á., Szabó G., Schelde K., Theobald M. 2010. Energy budget components, ammonia concentration and flux measurements on an agricultural landscape near Bjerringbro, Denmark. European Geosciences Union, General Assembly 2010, Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts. EGU2010-14742 Vol. 12

 

Schelde K., Cellier P., Bertolini T., Weidinger T., Bieńkowski J., Janku K., Durand B., Thomsen A., Dalgaard T., Sanz-Cobena A., and Theobald M.R. 2011. Measurements of N2O emissions at the landscape scale: Spatial and temporal variability. Conference Proceedings. Nitrogen & Global Change. Key findings – future challenges. Edinburgh.

Theobald M.R, Akkal N., Bieńkowski J., Bleeker A., Boegh E., Boissy J., Braban C.F., Dalgaard T., Decuq C., Dragosits U., Drouet J.-L., Durand B., Durand P., Fauvel Y., Flechard C., Frumau K.F.A., Hamon Y., Hensen A., Janku K., Kędziora A., Kulek B., Magliulo E., Magliulo P., Masson S., Maury O., Nowak M., Olesen J.E., Oliva M., Palumbo I., Pugesgaard S., Schelde K., Szczepański M., Vitale L., Vogt E., Sutton M.A., Cellier P. 2011. Strategies for measuring flows of reactive nitrogen at the landscape scale. Conference Proceedings. Nitrogen & Global Change. Key findings – future challenges. Edinburgh.

 

Janku K. 2011 Inwentaryzacja i waloryzacja małych zbiorników wodnych w powiecie gostyńskim (gminy Pępowo i Poniec) w ramach „Kampanii informacyjno-promocyjna dla Powiatu Gostyńskiego na rzecz ochrony zbiorników małej retencji w Wielkopolsce”, Fundacja Przedsiębiorczość Akademickiej Gostyń

 

Janku K. 2011 Inwentaryzacja i waloryzacja małych zbiorników wodnych w powiecie gostyńskim (gminy Pępowo, Poniec, Krobi i Pogorzela) – „Kampania informacyjno-promocyjna dla Powiatu Gostyńskiego na rzecz ochrony zbiorników małej retencji w Wielkopolsce” Fundacja Przedsiębiorczość Akademickiej, Siedlec

 

 

Osiągnięcia inne:

Plan Ochrony Parku Krajobrazowego im Gen. Dezyderego Chłapowskiego – dla Zarządu Parków Krajobrazowych w Poznaniu (współautorstwo, 2011).

Przedsięwzięcie we współpracy z Wojewódzkiem Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz powiatu Kościan i gminy Kościan, pt.: “Ośrodek aktywnej edukacji ekologicznej i upowszechniania wiedzy o krajobrazie rolniczym w Turwi” – wykonanie prezentacji multimedialnych, tablic i tabliczek informacyjnych (współwykonawca, 2012).

Projekt nr I dla Starostwa Powiatowego w Kościanie w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowej Strategii Spójności (UE). Zadrzewienia przydrożne 1-2 rzędowe przy wsiach Wronowo, Gorzyce, Kopaszewo i Wyskoć – inż. H. Weyssenhoff, mgr inż. K. Janku, mgr inż. K. Ziomek (współwykonawca).

 

Inwentaryzacja i waloryzacja małych zbiorników wodnych w gminach Poniec i Pępowo, Borek wielkopolski na zlecenie Starostwa Powiatowego w Gostyniu (współwykonawca, 2009).

 

Inwentaryzacja i waloryzacja małych zbiorników wodnych w gminach Krobia i Pogorzela na zlecenie Starostwa Powiatowego w Gostyniu (współwykonawca, 2010).

 

Inwentaryzacja i waloryzacja małych zbiorników wodnych w gminach Piaski i Gostyń Wielkopolski na zlecenie Starostwa Powiatowego w Gostyniu (współwykonawca, 2012).

Janku K., Mana M. Opieka nad grupą realizującą projekt zajęcia szkolenie „Zasoby wody na świecie i ich znaczenie w krajobrazie” (projekt edukacyjny, październik-grudzień 2013

 

"Wiesław Rakowski. Fotografie 1924-1939”, 2013 pod red. Maria Szyszkiewicz-Golis wyd. IŚRiL PAN, Poznań. (redakcja techniczna)