Zakład Ekologii Krajobrazu


Tematyka badawcza Zakładu

Główne kierunki badawcze rozwijane obecnie przez Zakład dotyczą następujących zagadnień:

 1. zależności różnorodności biologicznej (głównie obszarów rolniczych) od struktury środowiska i krajobrazu;
 2. zmiany w zgrupowaniach, powodowane wpływem gatunków obcych oraz antropopresją;
 3. analiza struktury krajobrazu (sieci hydrograficznej, układu zadrzewień, rozmieszczenia biotopów i zróżnicowania ich struktury), pod względem zmian spowodowanych czynnikami antropogenicznymi
 4. zastosowanie pasów kwietnych dla wzmocnienia biologicznej kontroli owadów szkodliwych i dla podniesienia poziomu bioróżnorodności pól uprawnych

Tematyka bieżących projektów badawczych:

1. Badania finansowane subwencją na działalność statutową:

Różnorodność krajobrazowa i biologiczna:

 1. Zmiany ilości zadrzewień w krajobrazie rolniczym.
 2. Występowanie gatunku obcego Juglans regia L. w dolinach cieków miejskich i podmiejskich terenach rolniczych i jego wpływ na entomofaunę i araneofaunę.
 3. Wpływ struktury środowiska na rozmieszczenie i liczebność motyli dziennych w krajobrazie rolniczym.
 4. Wpływ typu uprawy oraz struktury krajobrazu na różnorodność oraz zagęszczenie pająków na polach uprawnych
 5. Dyspersja skalnika driada pomiędzy dwoma typami siedlisk - dyspersja bezkierunkowa czy układ źródło-ujście?

2. Projekty badawcze finansowane grantami lub zleceniami, realizowane w ciągu ostatnich 3 lat:

 1. Duże pola vs. małe pola – jak wielkość upraw kształtuje kompromisy fizjologiczno-ekologiczne u motyli w dwóch kontrastowych krajobrazach rolniczych (2019-2020, grant NCN, dr Konrad Kalarus).
 2. Studia taksonomiczne i filogeograficzne mrówek z rodzaju Pheidole, występujących na Madagaskarze(2020, post-doc fellowship w Kalifornijskiej Akademii Nauk, dr Sebastian Salata).
 3. Ocena efektywności pasów kwietnych w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i w redukcji liczebności agrofagów na ekologicznej uprawie zbożowej (2019, grant MRiRW, dr hab. Krzysztof Kujawa).
 4. Ocena efektywności kwietnych pasów w ograniczaniu agrofagów na ekologicznej uprawie marchwi i w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych (2018, grant MRiRW, dr hab. Krzysztof Kujawa)
 5. Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych terenów Fundacji im. Stanisława Karłowskiego (2018, zlecenie od Fundacji im. Stanisława Karłowskiego, dr hab. Krzysztof Kujawa)

Bieżące działania na rzecz popularyzacji osiągnięć naukowych oraz ich wprowadzania do praktyki:

 1. Konferencje „Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie” w latach 2018 i 2019
 2. Udział w konsultacjach dotyczących wprowadzenia zadrzewień śródpolnych i pasów kwietnych jako rodzajów interwencji w ramach PROW 2021

Oferta współpracy:

 1. Realizacja badań naukowych z zakresu ekologii – głównie z wykorzystaniem pająków, owadów i ptaków.
 2. Wykonywanie inwentaryzacji i ocen wartości przyrodniczej danego obszaru, zwłaszcza w odniesieniu do motyli, chrząszczy, pająków i ptaków (na przykład w celu prognozowania skutków inwestycji transportowych lub energetycznych),
 3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie ekologii, biologii i ochrony przyrody na terenach rolniczych.

 

Pracownicy Zakładu Ekologii Krajobrazu

Mgr Dariusz Sobczyk
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 65 5134253