FLORIST

EURAXESS

ATP

Zakład Klimatu i Zasobów Wodnych


W Zakładzie Klimatu i Zasobów Wodnych rozwijane są badania globalnych i regionalnych zmian klimatu, a w szczególności ekstremów klimatycznych i ich konsekwencji dla człowieka i środowiska, w kontekście obserwacji i projekcji na przyszłość. Analizowane są sposoby przystosowania się do niebezpieczeństw wynikających z ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak również społeczne uwarunkowania działań związanych z konsekwencjami zmian klimatu. Uzyskane wyniki w istotny sposób poprawiają rozpoznanie i zrozumienie zmian, a liczne publikacje zyskały szerokie uznanie w skali międzynarodowej, odzwierciedlone w wielu cytowaniach.

Kadrę Zakładu stanowią specjaliści reprezentujący zróżnicowane dziedziny nauki. Uczestniczyli w międzynarodowych projektach finansowanych przez Komisję Europejską, w grantach ministerialnych (obecnie - grantach NCN), Polsko-Szwajcarskim Programie Badawczym czy Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. Prof. Kundzewicz od wielu lat jest współpracownikiem Międzyrządowej Komisji Zmian Klimatu (IPCC).

 

Realizowane projekty badawcze:

NCN OPUS - Interpretacja zmian wskaźników związanych z powodzią na podstawie zmienności klimatu (Interpretation of Change in Flood-related Indices based on Climate Variability FloVar). Projekt nr 2017/27/B/ST10/00924, (2018-2021) - kierownik projektu prof. dr hab. Z.W. Kundzewicz.

NCN OPUS - Podatność na ekstremalne zdarzenia pogodowe: mapowanie zagrożeń naturalnych i związanych z nimi działań. Analiza wybranych sektorów i infrastruktury zagrożonych ekstremami meteorologicznymi w Wielkopolsce (Vulnerability to extreme weather events: mapping natural hazards and related activities. Analysis of selected sectors and infrastructures at risk due to extreme meteorological events in Wielkopolska region). Projekt nr 2018/31/B/HS4/03223, (2019-2022) - kierownik projektu dr inż. I. Pińskwar.

 

Ukończone projekty badawcze:

NCN MINIATURA - Śmiertelność podczas fal upałów w miastach oraz na obszarach wiejskich, na przykładzie województw wielkopolskiego i małopolskiego. Projekt numer 2017/01/X/HS4/01029, (2017-2018). Kierownik projektu dr D. Graczyk.

NCN PRELUDIUM - Gminy wobec zagrożeń naturalnych. Zdolność samorządów w Polsce do radzenia sobie z zagrożeniami naturalnymi. Projekt numer 2014/15/N/HS6/04129, (2015-2018). Kierownik projektu dr A. Choryński.

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza:

CHASE-PL - Climate change impact assessment for selected sectors in Poland (Ocena wpływu zmian klimatu na wybrane sektory w Polsce) Projekt nr POL-NOR/200799/90/2014 realizowany w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, (2014-2017) -Kierownik projektu prof. dr hab. Z.W. Kundzewicz.

Polsko-Szwajcarski Program Badawczy:

Projekt badawczy FLORIST „Flood risk on the northern foothhills of the Tatra Mountains" (Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr) finansowany w ramach Polsko- Szwajcarskiego Programu Badawczego Nr PSPB- 153/2010, (2011- 2016) – kierownik projektu prof. dr hab. Z.W. Kundzewicz.

7 Program Ramowy UE:

W 2012 r. rozpoczęto realizacje projektu: STAR-FLOOD „STrengthening And Redesigning European FLOOD risk practices - Towards appropriate and resilient flood risk governance arrangements" (Wzmocnienie i przebudowa europejskich praktyk dotyczących ryzyka powodziowego w kierunku właściwych i elastycznych rozwiązań zarządzania ryzykiem powodziowym), 7 program ramowy UE (2012-2016) – kierownik projektu prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz.

InContext - Individuals in Context: Supportive Environments for Sustainable Living (Jednostki w kontekście podtrzymania środowiska dla zapewnienia trwałych warunków życia), Nr 2651917 program ramowy UE (2011-2013)- kierownik projektu dr hab. Piotr Matczak

6 Program Ramowy UE:

Podczas 6. Programu Ramowego UE realizowano w Zakładzie trzy projekty zintegrowane, które zostały zakończone. W projekcie “ADAM. Adaptation and Mitigation Strategies: Supporting European Climate Policy” (Strategie adaptacji i mitygacji; wspieranie europejskich polityk klimatycznych) Zakład uczestniczył w trzech blokach pakietów roboczych: scenariusze, adaptacja oraz ocena strategii. (2006-2009). W projekcie “WATCH. Water and global change” (Woda i zmiany globalne) Zakład uczestniczył w bloku pakietów roboczych dotyczących ekstremów, realizując zadania związane z powodziami i zagadnieniami metodycznymi. W projekcie “ENSEMBLES. Ensemble-based predictions of climate changes and their impacts” (Predykcje zmian klimatu i ich konsekwencji w oparciu o podejście „ensembles”). Zakład uczestniczył w bloku pakietów roboczych dotyczących scenariuszy i konsekwencji zmian ekstremów. Udział Zakładu (a także udział Instytutu i Polski) był koordynowany przez prof. dr hab. inż. Z.W. Kundzewicza.

Projekty finansowane Przez Narodowe Centrum Nauki:

W latach 2011-2013 realizowano projekt „Model matematyczny wiążący zmiany temperatury w wielkich skalach przestrzennych z globalnymi czynnikami klimatycznymi”kierownik projektu prof. dr hab. Z.W. Kundzewicz

Udział w projektach badawczych realizowanych przez inne instytucje naukowe:

W latach 2012-2014 realizowany był projekt „Assessing the sensitivity of water resources to global change at the regional, national and global scale” (Ocena wrażliwości zasobów wodnych na zmiany globalne w skali regionalnej, krajowej i globalnej), we współpracy z Potsdam Institute for Climatic Impact Research (PIK), Niemcy, kierowany przez prof. Kundzewicza.

 

Pracownicy Zakładu Klimatu i Zasobów Wodnych:

Kierownik
Dr Iwona Pińskwar
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 618475601 w. 32

Prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz, czł. koresp. PAN,
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 618475601 w. 24

Dr Adam Choryński
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 618475601 w. 34

Dr Dariusz Graczyk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 618475601 w. 32