FLORIST

EURAXESS

ATP

Zakład Klimatu i Zasobów Wodnych


W Zakładzie prowadzone są badania bilansu cieplnego i wodnego. O ile jednak wcześniejsze prace ograniczały się do krajobrazu rolniczego i związków ze strukturą szaty roślinnej, obecnie zakres zainteresowań Zakładu uległ znacznemu rozszerzeniu. Zakład bada również problemy stref zurbanizowanych, w tym: zagrożenie falami upałów, efekt miejskiej wyspy ciepła, czy podtopienia będące skutkiem intensywnych opadów. Szeroko rozwijane są badania globalnych i regionalnych zmian klimatu, a w szczególności ekstremów klimatycznych i ich konsekwencji dla człowieka i środowiska, w kontekście obserwacji i projekcji na przyszłość. Analizowane są sposoby przystosowania się do niebezpieczeństw wynikających z ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak również społeczne uwarunkowania działań związanych z konsekwencjami zmian klimatu. Uzyskane wyniki w istotny sposób poprawiają rozpoznanie i zrozumienie zmian, a liczne publikacje zyskały szerokie uznanie w skali międzynarodowej, odzwierciedlone w wielu cytowaniach.

Kadrę Zakładu stanowią specjaliści reprezentujący zróżnicowane dziedziny nauki. Uczestniczyli w międzynarodowych projektach fundowanych przez Komisję Europejską, w grantach ministerialnych (obecnie - grantach NCN), oraz w Polsko-Szwajcarskim Programie Badawczym. Prof. Kundzewicz od wielu lat jest współpracownikiem Międzyrządowej Komisji Zmian Klimatu (IPCC). W latach 2006-2012 był członkiem 20-osobowej międzynarodowej Grupy Doradczej do spraw Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej – Środowisko (włącznie z klimatem).

 

Ukończone projekty badawcze:

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

CHASE-PL - Climate change impact assessment for selected sectors in Poland (Ocena wpływu zmian klimatu na wybrane sektory w Polsce) Projekt nr POL-NOR/200799/90/2014 realizowany w ramach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, (2014-2017) -Kierownik projektu prof. dr hab. Z. W. Kundzewicz.

Polsko-Szwajcarski Program Badawczy

Projekt badawczy FLORIST „Flood risk on the northern foothhills of the Tatra Mountains"
(Zagrożenie powodziowe na przedpolu Tatr) finansowany w ramach Polsko- Szwajcarskiego Programu Badawczego Nr PSPB- 153/2010, (2011- 2016) – kierownik projektu prof. dr hab. Z. W. Kundzewicz.

7 Program Ramowy UE

W 2012 r. rozpoczęto realizacje projektu: STAR-FLOOD „STrengthening And Redesigning European FLOOD risk practices - Towards appropriate and resilient flood risk governance arrangements" (Wzmocnienie i przebudowa europejskich praktyk dotyczących ryzyka powodziowego w kierunku właściwych i elastycznych rozwiązań zarządzania ryzykiem powodziowym), 7 program ramowy UE (2012-2016) – kierownik projektu prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz.

InContext - Individuals in Context: Supportive Environments for Sustainable Living (Jednostki w kontekście podtrzymania środowiska dla zapewnienia trwałych warunków życia), Nr 2651917 program ramowy UE (2011-2013)- kierownik projektu dr hab. Piotr Matczak

6 Program Ramowy UE

Podczas 6. Programu Ramowego UE realizowano w Zakładzie trzy projekty zintegrowane, które zostały zakończone. W projekcie ADAM. Adaptation and Mitigation Strategies: Supporting European Climate Policy” (Strategie adaptacji i mitygacji; wspieranie europejskich polityk klimatycznych) Zakład uczestniczył w trzech blokach pakietów roboczych: scenariusze, adaptacja oraz ocena strategii. (2006-2009). W projekcieWATCH. Water and global change” (Woda i zmiany globalne) Zakład uczestniczył w bloku pakietów roboczych dotyczących ekstremów, realizując zadania związane z powodziami i zagadnieniami metodycznymi. W projekcieENSEMBLES. Ensemble-based predictions of climate changes and their impacts”  (Predykcje zmian klimatu i ich konsekwencji w oparciu o podejście „ensembles”). Zakład uczestniczył w bloku pakietów roboczych dotyczących scenariuszy i konsekwencji zmian ekstremów. Udział Zakładu (a także udział Instytutu i Polski) był koordynowany przez prof. dr hab. inż. Z. W. Kundzewicza.

Projekty finansowane Przez Narodowe Centrum Nauki

W latach 2011-2013 realizowano projektModel matematyczny wiążący zmiany temperatury w wielkich skalach przestrzennych z globalnymi czynnikami klimatycznymikierownik projektu prof. dr hab. Z.W. Kundzewicz

Udział w projektach badawczych realizowanych przez inne instytucje naukowe

Obecnie realizowany jest projekt (2012-2014) Assessing the sensitivity of water resources to global change at the regional, national and global scale (Ocena wrażliwości zasobów wodnych na zmiany globalne w skali regionalnej, krajowej i globalnej), we współpracy z Potsdam Institute for Climatic Impact Research (PIK), Niemcy, kierowany przez prof. Kundzewicza.

Zespół:

Kierownik

dr Iwona Pińskwar
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 618475601 w. 32

Pracownicy:

prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz,
czł. koresp. PAN

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 618475601 w. 24 

dr hab. Małgorzata Szwed

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel. +48 618475601 w. 24

dr Dariusz Graczyk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel. +48 618475601 w. 32

dr Adam Choryński

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel. +48 618475601 w. 32