FLORIST

EURAXESS

ATP

prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz


ZW Kundzewicz

Kontakt:

Zakład Klimatu i Zasobów Wodnych Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN Ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

tel. +48 618475601 w. 24

 

Miejsce zatrudnienia:

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN (Poznań).

Specjalność naukowa:

Kształtowanie środowiska

Wykształcenie:

Studia ukończone w 1974 na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stopnie dr i dr hab. nauk fizycznych (geofizyka - hydrologia), odpowiednio w 1979 i 1985, a tytuł profesora nauk o Ziemi w 1993.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe:

Uczestnictwo (lub kierownictwo) w wielu projektach badawczych (własne, promotorskie i zamawiane w MNiSW, zintegrowane w programach ramowych UE i sieci UE), w dziedzinie kształtowania środowiska, zjawisk ekstremalnych, hydrologii, klimatologii (w tym – skutków zmian klimatu), i zrównoważonego rozwoju.

Aktywność na forum międzynarodowym:

Za granicą spędził w celach naukowych kilkanaście lat, w ponad 60 krajach. Był stypendystą Humboldta (1978-1980) na Uniwersytecie w Karlsruhe, Niemcy. Był pracownikiem naukowym (P4) w Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w Genewie (1993–1996). Od 2001 jest związany z Poczdamskim Instytutem Badań nad Skutkami Klimatu (PIK). Wielokrotnie wygłaszał prestiżowe referaty na konferencjach zagranicznych dużej rangi, organizowanych przez międzynarodowe lub zagraniczne organizacje naukowe. Przedstawił polski referat na wspólnym posiedzeniu RAN i PAN podczas Dni Nauki Polskiej w Rosji (październik 2008).

Przebieg pracy zawodowej i ważniejsze funkcje (działalność naukowo-organizacyjna):

Zatrudniony od 1990 w Instytucie (poprzednio – Zakładzie Badań) Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu. Obecnie - kierownik Pracowni Klimatu i Zasobów Wodnych. W latach 1974–1989 pracował w Instytucie Geofizyki PAN w Warszawie. Członek elitarnej grupy doradzającej Komisji Europejskiej (2007-2011) w sprawie Siódmego Programu Ramowego (temat – środowisko, łącznie z klimatem). Był członkiem komitetów PAN: Kom. Gospodarki Wodnej, Kom. Zmian Globalnych; Kom. ds. IUGG. Był przewodniczącym komitetów PAN (Kom. Badań nad Zagrożeniami oraz Kom. Badań nad Zagrożeniami Związanymi z Wodą). Członek Rady Naukowej IŚRiL PAN (przedtem ZBŚRiL PAN); w przeszłości członek Rady Naukowej Instytutu Geofizyki PAN. Był przewodniczącym Rady Naukowej Międzynarodowego Centrum Ekohydrologii PAN i UNESCO. Redaktor naczelny periodyka „Hydrological Sciences Journal" (Anglia) oraz członek rad redakcyjnych 4 czasopism naukowych. Reprezentant Polski w IAHS.

Odznaczenia, nagrody, wyróżnienia (ważniejsze):

Nagroda Wielkiej Pieczęci Miasta Poznania (2008); Znaczny, udokumentowany dyplomem, udział w pracach międzynarodowej organizacji IPCC wyróżnionej Pokojową Nagrodę Nobla (2007); Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2004); Złoty Krzyż Zasługi (1991); Międzynarodowa Nagroda IAHS im. Tisona (1987); Nagroda Sekretarza Generalnego PAN (1986); Nagroda im. Lambora VII Wydziału PAN (1983).

Publikacje:

Prof. Kundzewicz opublikował 405 prac naukowych. Baza danych Web of Science (stan na 17 października 2014) zawiera 139 pozycji autorstwa bądź współautorstwa prof. Kundzewicza. Według Web of Science publikacje prof. Kundzewicza ujęte w tej bazie zebrały 2580 cytowań. Wartość współczynnika Hirscha wg Web of Science wynosi 24. Prof. Kundzewicz ma na swoim koncie wiele wysoko notowanych publikacji spoza bazy Web of Science. Przykładowo, jedna tylko monografia „Climate Change and Water", która nie jest notowana w Web of Science, zdobyła 2000 cytowań (stan na 17 października 2014) według bazy danych Google Scholar.

10 najwyżej cytowanych publikacji prof. Kundzewicza wg Web of Science:

1. Milly, PCD i in. (2008) Climate change - Stationarity is dead: Whither water management? SCIENCE 319(5863), 573-574 (761 cytowań)

2. Kundzewicz, ZW; Robson, AJ (2004) Change detection in hydrological records - a review of the methodology. HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES 49(1), 7-19 (167 cytowań)

3. Kundzewicz, ZW i in. (2008) The implications of projected climate change for freshwater resources and their management. HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES 53(1), 3-10 (151 cytowań)

4. Kundzewicz, ZW i in. (2008) Trend detection in river flow series: 1. Annual maximum flow. HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES 50(5), 797-810 (111 cytowań)

5. Kundzewicz, ZW i in. (2005) Summer floods in central Europe - Climate change track?
NATURAL HAZARDS 36(1-2), 165-189 (78 cytowań)

6. Svensson, C i in. (2005)Trend detection in river flow series: 2. Flood and low-flow index series. HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES 50(5), 811-824 (66 cytowań)

7. Radziejewski, M; Kundzewicz, ZW (2004) Detectability of changes in hydrological records. HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES 49(1), 39-51 (57 cytowań)

8. Brazdil, R i in. (2006) Historical hydrology for studying flood risk in Europe.
HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES 51(5), 739-764 (54 cytowania)

9. Kundzewicz, ZW; Stakhiv, EZ (2010) Are climate models "ready for prime time" in water resources management applications, or is more research needed? HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES 55(7), 1085-1089 (51 cytowań)

10. Kundzewicz, ZW i in. (2006) Precipitation extremes in the changing climate of Europe.
CLIMATE RESEARCH 31(1), 51-58 (48 cytowań)