doc. dr hab. Piotr Matczak


Kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: 61 8475 601 w. 32

 

Miejsce zatrudnienia:

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Zakład Klimatu i Zasobów Wodnych.
Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych

 

Wykształcenie:

Master in Environmental Management, Uniwersytet Amsterdamski, Holandia, 1994
Magister socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska, 1990
Magister kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska, 1989.

 

Stopnie, tytuły, specjalności naukowe:

Habilitacja w zakresie nauk społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska 2010
Doktorat nauk humanistycznych w zakresie socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska, 1997

 

Zainteresowania naukowe:

Analiza instytucjonalnego aspektu problemów społecznych i polityk publicznych (powodzie i inne ryzyka; zarządzanie kryzysowe; ochrona środowiska); rozwój zrównoważony zarządzania w wspólnotach miejskich i wiejskich; adaptacja do zmiany klimatu; zarządzenie ryzykiem.

 

Projekty i tematy badawcze:

LINKing systems, perspectives and disciplines for Active biodiversity GovernancE (LINKAGE) – Polish-Norwegian grant programme, WP leader, 2013-2015.

Star Flood (STrengthening And Redesigning European FLOOD risk practices: Towards appropriate and resilient flood risk governance arrangements), funded from the EU Seventh Framework Programme (FP7), member of the research team, 2012-16.

Civil Security as a Part of the Security System in the Czech Republic and Poland - Theoretical Conceptualization and the Assessment of Similarities and Differences in a Broader European Context, Leader of the Polish part of the project sponsored by the Polish and the Czech Ministries for Science, 2013-14.

Anvil (Analysis of Civil Security Systems in Europe), funded from the EU Seventh Framework Programme, FP7, partner, 2012-14, leader responsible for research in four Central European countries.

Support for Farmers' Cooperatives, for EU DG Agriculture and Rural Development, leader of the country report, 2011-12.

ANDROID - Academic Network for Disaster Resilience to Optimise Educational Development, funded from the EU Seventh Framework Programme, FP7, partner, 2011-14.

Deciding together. Strengthening participation in creation and implementation public policies and in public decision making. Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych, (2010-14), for Ministry of Regional Development.

Upowszechnianie współpracy w zakresie uzgadniania polityk publicznych pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi [Promotion of cooperation between public administration and non-governmental organizations in public policies coordination] (2010-11), For Ministry of Labour and Social Policy.

InContext (Individuals in Context: Supportive Environments for Sustainable Living), funded from the EU Seventh Framework Programme, FP7, partner, (2010-13)

Volunteering at big events, leader of the project, sponsored by the Ministry of Science and Higher Education (2010-11),

Task team leader in FP6 ADAM project ("Adaptation and Mitigation Strategies: Supporting European Climate Policy") – responsible for work package on adaptation technologies dealing with climate change related weather extremes (2006-9).

Task team leader in FP 5 project "Integrated Development of Agricultural and Rural Institutions in Central and East European Countries" (2004-6)

 

Opublikowane prace:

Książki 

Matczak P., 2008. Rady osiedli: w poszukiwaniu sensu lokalnego działania, [District councils: searching for a sense of local activity] Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (in Polish).
Konflikt nieunikniony. Wspólnoty i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem, [Unavoidable conflict: Local communities and authorities facing the development conflicts], 2001. P.Buczkowski, P.Matczak red., Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. Wyd. II, 2003 (in Polish).
Matczak P., 2000. Problemy ekologiczne jako problemy społeczne, [Environmental problems as social issues]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (in Polish).

 

Artykuły i rozdziały w książkach

Kundzewicz Z.W., Iwanicki J., Kindler J., Gromiec M., Matczak P., 2014. Raport o zagrożeniach związanych z wodą – wprowadzenie, Gospodarka Wodna, 10/ 2014, ss. 353-358.

Kindler, J., Iwanicki J., Kundzewicz Z.W., Matczak P., Miłaszewski R., Żelazo J., 2014. Zagrożenia instytucjonalne gospodarki wodnej i proponowane przeciwdziałania, Gospodarka Wodna, 10/2014, ss. 358-365.

Kundzewicz Z.W., Gromiec M., Iwanicki J., Kindler J., Matczak P., 2014. Raport o zagrożeniach związanych z wodą – wprowadzenie, Nauka, 2014, nr 1, ss.: 59-62.

Kindler, J., Iwanicki J., Kundzewicz Z.W., Matczak P., Miłaszewski R., Żelazo J., 2014. Zagrożenia instytucjonalne, Nauka, 2014, nr 1, ss.: 173-196.

Brazova V.-K., Matczak P., 2014. Evolution of Civil Security Systems: The case of three Central European Countries, Journal of Risk Research, http://dx.doi.org/10.1080/13669877.2014.913659

Mączka K., Matczak P., 2013. Sąd obywatelski – aplikacja w warunkach Polskich. Przypadek ulicy Umultowskiej w Poznaniu, Samorząd Terytorialny, ss. 45-54.

Brazova, V.-K., Matczak, P. (2013): Security Identity of the Visegrad Group: Civil Security Perspective. In: Lošonczi, P. (Ed.): Secure Slovakia and the European Union. Košice: University of Security Management. ISBN: 978-80-89282-88-3. Pp. 37-46.

Kowalczak P., Matczak P., Slavikova L., 2013. Transition in water management in the Czech Republic and Poland, International Journal of Water Governance, 1, pp307-322, DOI: 10.7564/13-IJWG8.

Matczak P., Abgarowicz G., 2013, Country Study: Poland, report for ANVIL Project, pp. 60.
Brazova V.K., Matczak P., 2013. Regional Organization Study: Visegrad Group, report for ANVIL Project, pp. 45.

Choryński A., Steenbergen F. van, Wittmayer J.M., Loorbach D., Nowak M., Matczak P., 2012. Zarządzanie lokalną zmianą. Spojrzenie na holenderskie i polskie przemiany obszarów miejskich, Problemy Rozwoju Miast, nr 4: 121-128.

Matczak P., 2012. Support for Farmers' Cooperatives: Country Report Poland. Wageningen: Wageningen UR, pp. 50.

Matczak P., 2012. Support for Farmers' Cooperatives: Case Study Report: Performance and sustainability of new emerging cooperatives in Poland. Wageningen: Wageningen UR, pp. 61.

Pyykkönen P., P. Ollila, Matczak P., 2012. Support for Farmers' Cooperatives; Case Study Report. Sokołów – collaboration of Danish Crown and HKScan. Wageningen: Wageningen UR, pp. 31.

Matczak P., Kotnarowski M., 2012. Jednostki pomocnicze samorządu: między obywatelem a władzą [District councils: between citizens and power], w: A.Olech, Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce [Dictate or participation? Diagnosis of public participation in Poland], Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, pp. 211-233.

Peisert A., Matczak P., 2012. Aktywność lokalnej wspólnoty politycznej a modele partycypacji [Activity of local political community and participation models], w: A.Olech, Dyktat czy uczestnictwo? Diagnoza partycypacji publicznej w Polsce [Dictate or participation? Diagnosis of public participation in Poland], Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, ss.103-120.

Kundzewicz Z.W., Matczak P., 2012. Climate change regional review: Poland, WIREs Climate Change, doi: 10.1002/wcc.175

Kundzewicz Z.W., Matczak P., 2012. Natural risks: mitigation and adaptation, International Journal of Ecohydrology and Hydrobiology, Vol 12, No 1, pp. 3-8.

Matczak P., 2011. Formy partycypacji w procesie politycznym w zakresie ochrony środowiska [Forms of public participation in policy process in the area of environment protection], w: A.Olech red. Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej [Public participation. On citizens participation in the life of a local community], Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, ss.130-155.

Choryński A., Matczak P., 2011. Koniec futbolu jaki znamy – zmieniający się klimat a przemiany infrastruktury sportowej [The end of the football we know – changing climate and the changes of the sport infrastructure, w: Ł. Rogowski, R. Skrobacki (red.) Społeczne zmagania ze sportem [Social struggles with sports], Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań, s. 195-206.

Basińska A., Matczak P., 2010. Wolontariat jako narzędzie budowy kapitału społecznego w świetle badań nad wolontariatem akcyjnym w trzech polskich miastach [Voluntary work as a tool to create social capital. Results of the study on action voluntary work in three Polish cities, Przegląd Socjologiczny, tom LIX/4: 83-103.

Kundzewicz Z., Matczak P., Sadowski Z., 2010. Wprowadzenie do raportu o zagrożeniach [Introduction to report on threats], Nauka 4: 11-18.

Kundzewicz Z., Matczak P., 2010. Zagrożenia naturalnymi zdarzeniami ekstremalnymi [Natural disasters threats], Nauka 4: 77-86.

Choryński A., Matczak P., 2010. Extreme weather events adaptation in view of policy and practice based on porous pavements in Poland, in: J.Mucha,

K.Leszczyńska eds., Society, culture and technology at the dawn of the 21st century, Cambridge Scholar Publishing.

Otto-Banaszak I., Matczak P., Wesseler J., Wechsung F., 2010. Different perceptions of adaptation to climate change: a mental model approach applied to the evidence from expert interview, Regional Environmental Change, DOI 10.1007/s10113-010-0144-2

Moriondo M., Bindi M., Kundzewicz Z. W., Szwed M., Choryński A., Matczak P., Radziejewski M., McEvoy D., Wreford A., 2010. Impact and adaptation opportunities for European agriculture in response to climatic change and variability, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, vol 15, no. 7: 657-680.

McEvoy D., Matczak P., Banaszak I., Choryński A., 2010. Framing adaptation to climate-related extreme events. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, vol. 15, no. 7: 779-796.

Kundzewicz Z. W., Lugeri N., Dankers R., Hirabayashi Y., Döll P., Pińskwar I., Dysarz T., Hochrainer S., Matczak P., 2010. Assessing river flood risk and adaptation in Europe- review of projections for the future, Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, vol. 15, no. 7: 641-656.

Werners, S.E., Matczak, P., Flachner, Z., 2010. Individuals matter: exploring strategies of individuals to change the water policy for the Tisza River in Hungary, Ecology And Society 15(2): 24.

Werners S.E., J. D. Tàbara, H. Neufeldt, D. McEvoy, X. Dai, Z. Flachner, J. West, F. Cots, G. Trombi, N. Lugeri, P. Matczak, G.-J. Nabuurs, 2010. Mainstreaming Adaptation in Regional Land Use and Water Management, in: Hulme, M. and H. Neufeldt (Eds.) Making climate change work for us: European perspectives on adaptation and mitigation strategies, Cambridge University Press, Cambridge, UK.

Mechler R., Hochrainer, S., Aaheim, A., Kundzewicz, Z., Lugeri N., Moriondo M., Banaszak I., Bindi M., Choryński A., Genovese E., Kalirai H., Lavalle C., Linnerooth-Bayer J., Matczak P., McEvoy D., Radziejewski M., Rubbelke D., Saelen H., Schelhaas M-J., Szwed M., Wreford A., 2010. A Risk Management Approach for Assessing Adaptation to Changing Flood and Drought Risk in Europe, in: Hulme, M. and H. Neufeldt (Eds.). Making climate change work for us: European perspectives on adaptation and mitigation strategies, Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 200-229.

Matczak P., 2010. Kiedy dobrobyt zależy od współpracy ... Dewastacja i odbudowa dóbr wspólnych [When welfare depends on cooperation... Deterioration and restoration of common goods], in: A.Sakson, P.Węgierkiewicz red., Samorząd pomocniczy jako czynnik pobudzający społeczeństwo obywatelskie na wsi, Konin, Warszawa, Poznań: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Stowarzyszenie Silnego Państwa, Instytut Zachodni.

Matczak P., Banaszak I., Beim M., 2009. Framing Climate Change Policies Compatibly with Stakeholders' Mental Models: a General Analysis and an Application to Bicycle Transportation Development as a Climate Mitigation Policy, in: V. Piana ed., Innovative Economic Policies for Climate Change Mitigation, Rome: Economics Web Institute, ss. 293-303.

Werners, S. E., Matczak, P., Flachner, Z., 2009. The introduction of floodplain rehabilitation and rural development in the water policy of the Hungarian Tisza River. In: Huitema, D. Meijerink, S. eds, Transitions in Water Policy, Edward Elgar Publishing, Camberley, UK Northampton, USA, pp. 250-271.

Werners S., Flachner Z., Matczak P., Falaleeva M., Leemans R., 2009. Exploring earth system governance: a case study of floodplain management along the Tisza River in Hungary, Global Environmental Change 19 (4), 503-511.

Matczak P., 2009. Homo economicus w świecie homo sovieticus, [Homo economicus in the homo sovieticus's world], w: Krzysztof Brzechczyn (red.), Oblicza komunistycznego zniewolenia. Między nauką a literaturą. (Studia i materiały poznańskiego IPN, t. 5), Poznań: Instytut Pamięci Narodowej, pp. 53-63. 

Matczak P., 2009. Wartość terenów otwartych – między sentymentem a pieniądzem, [The value of landscapes. Between the sentiment and the monetary value], Warszawa: Instytut na Rzecz Ekorozwoju, (Zeszyt nr 4 z serii „Innowacyjne myślenie kluczem do zrównoważonego rozwoju", materiały z debaty „Jak zapewnić rozwój zrównoważony terenów otwartych?", 9 marca 2009, Poznań, pp. 27-30. (In polish)

Kundzewicz Z.W., Matczak P., 2009. Od powietrza, głodu, ognia i wojny... – refleksja AD 2009; [From air, hunger, fire and war.... reflection AD 2009], Znak, nr 7-8 (650-651), s. 19-30. (In polish)

Matczak P., 2008. Opiniowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Dolnośląska innowacja instytucjonalna w zakresie dialogu obywatelskiego [Assessment of projects applications to the Regional Operational Program. Institutional innovation of public dialogue in the Dolnośląskie voivodship in Poland], w: G. Makowski, T.Schimanek red., Organizacje pozarządowe i władza publiczna. Drogi do partnerstwa, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, ss. 223-241. 

Matczak P., Flachner Z., Werners S., 2008, Institutions for adapting to climate change in the Tisza river basin, Klima-21 Fuzetek, Klimavaltozas-Hatasok-Valasztok, no. 55: pp. 87-100.

Matczak P., 2008. Adaptacja do zmiany klimatu, [Adaptation to climate changes], Kosmos, tom 57, nr 3-4 (280-281), ss. 281-292. 

Choryński A., Konieczny R., Matczak P., 2008. Z małej chmury duży deszcz, czyli gminy wobec ekstremów pogodowych, [Communes facing weather extremes], Zeszyty Komunalne (dodatek do Przeglądu Komunalnego) 11(71)/2008, ss. 111-116. 


McEvoy D., Lonsdale K., Matczak P., 2008. Adaptation and Mainstreaming of EU Climate Change Policy: An Actor-Based Perspective, Centre for European Policy Studies, Policy Brief, no 149.

Matczak P., 2008. Is network governance possible? The case of Polish Drawienski National Park, Journal of Rural Cooperation, vol.36, no. 1: pp. 21-38.

Matczak P., Mańczak R., Kundzewicz Z.W., 2007. Estimation of damages caused by extreme weather events, with an emphasis on floods, Geographia Polonica, vol. 80, no 2.

Matczak P., Figiel A., 2007. Wspólnoty osiedlowe a instytucje: funkcjonowanie samorządów pomocniczych w oczach radnych Poznania i Kalisza, [Urban communities and institutions: district coucillors of Poznań and Kalisz on district councils] w: M.Malikowski, S.Solecki red. Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, Kraków: Nomos, ss. 370-84. 

Matczak P., 2007. Od milczącej do głośnej większości: znaczenie prywatnych preferencji dla generowania gwałtownej zmiany społecznej, [Silent nad voiced majority: the role of prtivate preferences in generating sudden social change] w: K.Brzechczyn, M.Nowak red., O rewolucji. Obrazy radykalnej zmiany społecznej, Poznań: Wydawnictwo IF UAM. 

Matczak P., 2006. Wspólnota zawiści i wspólnota familijna: czy sołtys może zmienić swoją wieś, [A community of envy and a family–type community: can a village head change its village?] w: J.Styk, P.Węgierkiewicz red., Samorząd pomocniczy na wsi polskiej. Między tradycją a ponowoczesnością, Konin: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Stowarzyszenie Fundamenty Silnego Państwa. 

Matczak P., 2006. Between community and administration: the case of district councils in the city of Poznań, Poland, Greek Review of Social Research no 121.

Matczak P., 2006. Śmierć kliniczna wspólnot lokalnych, [Local communities's clinical death], Czas Kultury 5-6: 12-23. [pismo nierecenzowane] 

Matczak P., Figiel A., 2006. Sukcesy i porażki jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego w Poznaniu i Kaliszu w opiniach ich działaczy, [Functioning of district councils in Poznan and Kalisz: opinions of local coucillors ] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4.

Matczak P., 2006. Czynniki podejmowania działalności w samorządach pomocniczych. Przykłady Poznania i Kalisza, , [Factors influencing the activity taking in district council. The cases of Poznan and Kalisz], w: M.Nowak, M.Nowosielski, red. Czy społeczny bezruch?, Poznań: Instytut Zachodni. 


Matczak P., 2006. Czynniki wpływające na decyzję rolnika o zmianie sposobu gospodarowania, [Factors influencing the change of farming practice], Wieś i Rolnictwo, nr 1. 

Matczak P., Korczyński M., 2006. Sieci społeczne a aktywność obywatelska – przypadek dwóch wielkopolskich gmin, [Social networks and civic activities: the case of two communities in Poland], w: M.S.Szczepański, A.Śliz red., Kapitały: Ludzie i instytucje, Tychy-Opole: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Uniwersytet Opolski.

Matczak P., 2005. Efektywność samorządu pomocniczego, [Efficiency of district council] w: K.Bondyra, M.S.Szczepański, P.Śliwa red. Państwo. Samorząd i społeczności lokalne, [State, self-government and local communities]. Poznań: Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej. (In polish)

Matczak P., 2005. Instytucjonalne czynniki wpływające na decyzje o przejściu na ekologiczny sposób gospodarowania, [Institutional factors influencing the decision to start organic farming] w: K.Gutkowska red., Gospodarstwa niekonwencjonalne na tle bazy produkcyjnej rolnictwa w Polsce, [Non-conventional farms and agriculture production in Poland], Kielce: Urząd Statystyczny w Kielcach. 

Szwed M., Kundzewicz Z.W., Matczak P., 2004. Perception of flood hazard and flood protection under climate change, Global Change, 11.

Matczak P., 2003. Ekologia, [Human ecology] w: Słownik Pedagogiczny [Pedagogical Dictionary], Warszawa: Wyd. Żak. 

Matczak P., 2002. Utylitarny sens tożsamości, [Utilitarian sense of identity], w: K.Bondyra, S.Lisiecki red. Odmiany polskich tożsamości, [Modalities of Polish identity], Poznań: Wyd. Humaniora. 

Bondyra K., Buczkowski P., Matczak P., Śliwa P., 2001. Rola samorządu lokalnego w aktywizacji obszarów wiejskich, [The Role of local government in rural areas development], w: W.Warzywoda-Kruszyńska, E.Kośmicki, H.Januszek red. Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce, [Poverty in the rural areas and global socio-economic changes in Poland], Poznań: AR im. A.Cieszkowskiego. 

Matczak P., 2001. Protesty lokalne na tle ochrony środowiska, [Local environmental protests] w: P. Matczak, P.Buczkowski red. Konflikt nieunikniony. Społeczności i władze lokalne wobec konfliktów spowodowanych rozwojem, [Unavoidable protests. Local communities and local authorities managing local development plans], Wyd. WSB. 

Matczak P., 2001. Local protest as voice action, w: Civil Society, Local Government and Social Development, P. Salustowicz ed., Bern: Peter Lang.

Matczak P., 2000. Protest lokalny w Polsce, [Local protest in Poland], Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4. 

Matczak P., 2000. Między Śląskiem a Podlaskiem – jakość środowiska dla Wielkopolan, [Between Silesia and Podlasie Provinces – the significance of the environment for inhabitants of Wielkopolska Province], w: Wielkopolska 1990-2000, Poznań: Unia Wielkopolan. 

Rogowski R.J., Matczak P., 2000., Polscy rolnicy wobec ochrony środowiska, [Polish farmers and environment protection] w: E.Kośmicki, Z.Czaja, W.L.Janik red., Problem barier świadomościowych na wsi wobec integracji Polski z Unią Europejską, [Awareness barriers in Polish countryside and European Union integration], Poznań: Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu. 

Matczak P., 1999. A Community facing environmental Risk. Polish and Hungarian local environmental protests case studies. Working paper, Environmental Sciences and Policy Department, Central European University, Budapest.

Matczak P., 1999. Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji lokalnych, [Public participation in local decision making]. W: M.Kramarz, P.Topiński red. Aktywizacja zawodowa mieszkańców wsi, [Employment creation in the rural areas] Warszawa: Fundacja Idealna Gmina. 

Matczak P., 1998. Stan środowiska w opiniach mieszkańców Poznania, [The state of the environment in opinions of citizens of the city of Poznan], w: R.Cichocki, K.Podemski red., Życie w Poznaniu 1997, [Life in Poznan 1997], Poznań: Wyd. Ankieter. 

Matczak P., 1998. Ryzyko – zaufanie – region, [Risk, trust, region] w: K.Bondyra, P.Buczkowski, P.Śliwa, Jaka Europa? [Which Europe?] Poznań: Wyd. WSB.