FLORIST

EURAXESS

ATP

Dr inż. Krzysztof Ziomek


Zakład Agroekologii i Bioindykacji
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 61 8475 601 wew. 30

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3672-3898

 

Wykształcenie, stopnie, tytuły i specjalności naukowe:

Doktor nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (2017).
Tytuł rozprawy "Zasady kształtowania struktury przestrzennej i dendroflory zadrzewień śródpolnych celem optymalizacji ich funkcji ochronnych oraz produkcyjnych". Promotor prof. dr hab. inż. Stanisław Bałazy

Magister inżynier – nauki leśne, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (1989)

Zainteresowania naukowe:

Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) w analizie sieci zadrzewień śródpolnych. Zmiany struktury krajobrazu, a szczególnie ilości zadrzewień śródpolnych i przydrożnych. Produktywność zadrzewień.

Tematy badawcze

Zasady kształtowania struktury przestrzennej i dendroflory zadrzewień śródpolnych celem optymalizacji ich funkcji ochronnych oraz produkcyjnych (grant NCN nr N N 309 297939, wykonawca)

Badania statutowe

Opracowanie modeli przestrzennej struktury zadrzewień ochronnych na równinnych i falisto-morenowych obszarach Polski.

Zadrzewienia śródpolne jako czynniki integrujące struktury krajobrazowe i stosunki biocenotyczne z funkcjami ochronnymi przyrody i środowiska na obszarach rolniczych.

 

Publikacje:

2020

Orłowski G., Mróz L., Kadej M., Smolis A., Tarnawski D., Karg J., Campanaro A., Bardiani M., Harvey D., Méndez M., Thomaes A., Vrezac A., Ziomek K., Rudecki A., Madrer D. 2020. Breaking down insect stoichiometry into chitin-based and internal elemental traits: Patterns and correlates of continent-wide intraspecific variation in the largest European saproxylic beetle. Environmental Pollution. 262. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114064

Orłowski G., Mróz L., Kadej M., Smolis A., Tarnawski D., Karg J., Campanaro A., Bardiani M., Harvey D., Méndez M., Thomaes A., Vrezac A., Ziomek K., Rudecki A., Madrer D. 2020. Supporting dataset and methods for body sizes and concentrations of chemical elements measured in elytra and abdomens of Stag Beetles Lucanus cervus. Data in Brief. 31. https://doi.org/10.1016/j.dib.2020.105935

2019

Orłowski G., Karg J., Kamiński P., Baszyński J., Szady-Grad M., Ziomek K., Klawe J. 2019. Edge effect imprint on elemental traits of plant-invertebrate food web components of oilseed rape fields. Science of the Total Environment 687, 1285-1294. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.022

Orłowski G., Karg J., Kamiński P., Baszyński J., Szady-Grad M., Ziomek K., Klawe J. 2019. Supporting dataset for elemental traits of plant-invertebrate food web components of oilseed rape fields. Data in Brief 26, https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.104470

-2018

Weyssenhoff H., Ziomek K. 2018. Dezydery Chłapowski – człowiek, który zmienił wielkopolskie rolnictwo. [W:] Dezydery Chłapowski - szwoleżer - prekursor nowoczesnego rolnictwa i pracy organicznej. Szajdak L., Szczepańki M. (Red.) Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk. Poznań. ss. 71-82. ISBN: 978-83-66185-00-5.

Bałazy S., Galochet M., Ziomek K., Weyssenhoff H. 2012. Economic and ornamental values of the most important tree species in mid-field afforestations of Europe. In: Wicherek S.-P., Bałazy S. (eds.). Agricultural diversity and sustainable development in Europe – examples from France and Poland. Wyd. SGGW, Warszawa, p. 131-138.

Bałazy S., Ziomek K. 2009. Znaczenie i uwarunkowania ochrony zadrzewień na obszarach rolniczych. W: Harasim A. (red.) Przyszłość sektora rolno-spożywczego w Polsce. I Kongres Nauk Rolniczych: Nauka-Praktyce, Puławy, s. 165-176.

Bałazy S., Miętkiewski R., Tkaczuk C., Cysewski R., Ziomek K. 2008. Les Champignons entomopathogènes agriculture durable et santé humaine. In: L’Après Développement Durable. Espaces, Nature, Culture et Qualité. (Eds.) Antoine Da Lage, Jean-Paul Amat, Anne-Marie Frérot, Sylvie Giuchard-Anguis, Bertrand Julien-Laferrière, Stanislas-Piotr Wicherek. Espaces, Nature et Culture, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris Sorbonne, Universite Paris, Paris, p. 285-294.

Bałazy S., Weyssenhoff H., Ziomek K. 2007. Kształtowanie sieci zadrzewień i ich rola na obszarach wiejskich. W: Bałazy S., Gmiąt A. (red.). Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych Unii Europejskiej. Cz. I. Materiały szkoleniowe. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Brzesko-Poznań-Turew, s. 127-141.

Bałazy S., Weyssenhoff H., Ziomek K. 2002. Ocena stanu zadrzewień śródpolnych i zalesień górnej części zlewni Gąsawki oraz możliwości ich restytucji. W: Łojewski S., Z. Skinder Z. (red.) Uwarunkowania rozwoju i koncepcje monitoringu rejonów intensywnego rolnictwa. Wyd. Uczelniane ATR Bydgoszcz, s. 94-105.

Ziomek K. 2001. Wpływ mrówek na jesienną entomofaunę ściółki boru sosnowego w okresie gradacji boreczników. Sylwan 145 (11), p. 31-38.

Bałazy S., Weyssenhoff H., Wójcik A., Ziomek K. 1998. Zasady kształtowania zadrzewień śródpolnych. W: Ryszkowski L., Bałazy S. (red.) Kształtowanie środowiska rolniczego na przykładzie Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego. Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań, s. 49-66.