Zakład Agroekologii i Bioindykacji


Zakład Agroekologii i Bioindykacji jest najmłodszym zakładem w strukturze Instytutu. Zakład Agroekologii i Bioindykacji powstał w roku kwietniu 2017 roku w wyniku podziału istniejącego wcześniej Zakładu Biologii Środowiska. Podział ten został poprzedzony stosowną uchwałą Rady Naukowej IŚRIL PAN.

Tematyka badawcza Zakładu:

Główne kierunki badawcze prowadzone przez pracowników Zakładu Agroekologii i Bioindykacji dotyczą następujących zagadnień:

PROJEKTY BADAWCZE

„Parametry fizjologiczne i produkcja metabolitów wtórnych u Xanthoria parietina i Hypogymnia physodes w odpowiedzi na nawożenie azotem”, projekt badawczy nr DEC-2018/02/X/NZ8/03295” finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (dr Daria Zarabska-Bożejewicz) (grant realizowany)

"Badania porównawcze zawartości pierwiastków chemicznych w skorupach jaj ptaków w obrębie plam pigmentu i sąsiednim niepigmentowanym rejonie skorupy z wykorzystaniem ptaków dziko żyjących i hodowlanych" projekt badawczy nr 2017/01/X/NZ8/01301finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (dr hab. Grzegorz Orłowski) (grant realizowany)

Inwentaryzacja mykologiczna Kampinoskiego Parku Narodowego (na zlecenie Kampinoskiego Parku Narodowego w ramach realizacji projektu „Inwentaryzacja i monitoring przyrody ożywionej i nieożywionej w Kampinoskim Parku Narodowym z uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych i gatunków natura 2000”) (2013-2015).

„Ocena efektywności pasów kwietnych w zwiększaniu różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i w redukcji liczebności agrofagów na ekologicznej uprawie zbożowej” finansowany przez MRiRW, nr HOR.re.027.5.2018 (we współpracy z Zakładem Ekologii Krajobrazu Rolni czego, kierownik: dr hab. Krzysztof Kujawa, wykonawcy z ZAiB: dr Anna Kujawa, dr Zdzisław Bernacki, Judyta Konik) (grant realizowany)

Zbiorowiska mikoryzowe daglezji zielonej (Pseudotsuga mensiezii (Mirb.) Franco) i sosny wejmutki (Pinus strobus L.) w Polsce - w poszukiwaniu obcych gatunków grzybów symbiotycznych (Współpraca z Instytutem Dendrologii PAN – kierownik dr Marcin Pietras – wykonawca dr Anna Kujawa) (grant zakończony)

Zastosowanie analizy sekwencji regionów ITS1 i ITS2 nrDNA do identyfikacji gatunkowej grzybów trujących i halucynogennych dla celów sądowych (współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim – kierownik – dr Piotr Mleczko, wykonawca dr Anna Kujawa) (grant zakończony)

 

Realizowane zadanie statutowe

Ekologia funkcjonalna terenów rolniczych i leśnych (dr hab. Grzegorz Orłowski):

  1. Metale ciężkie w łańcuchach troficznych upraw rzepaku
  2. Wpływ struktury krajobrazu na dietę bociana białego Ciconia ciconia

Grzyby wielkoowocnikowe i zlichenizowane (porosty) – rozmieszczenie i zagrożenie w skali regionu i kraju (dr Anna Kujawa)

 

OFERTA WSPÓŁPRACY

Oferta współpracy dla nauki, biznesu, administracji publicznej oraz organizacji samorządowych:

 

Pracownicy Zakładu Agroekologii i Bioindykacji

 

Dr inż. Krzysztof Ziomek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 618475601 e. 30