FLORIST

EURAXESS

ATP

Zakład Systemów Produkcji Rolniczej


 

 

Tematyka badawcza:

- analizy skutków środowiskowych działalności sektora rolniczego, od narodzin produktu do końca jego funkcji, metodami LCA (Life Cycle Assessment), śladu węglowego i śladu wodnego,

- wielokryterialne oceny zrównoważonego rozwoju rolnictwa w różnych skalach czasowych i przestrzennych,

- środowiskowe oceny rozwoju produkcji rolniczej w skali regionów przy zastosowaniu modeli efektywności środowiskowej i efektywności produkcyjnej,

- modelowanie przepływów składników pokarmowych i energii na poziomie gospodarstw rolnych, wyróżnionych działów rolnictwa i działu przetwórstwa surowców,

- analizy efektywności wykorzystania składników pokarmowych w różnych systemach produkcji rolniczej 

- rozpoznanie potencjalnego oddziaływania pestycydów na środowisko za pomocą indeksów ekologicznych,

- analizy źródeł i wielkości emisji gazów cieplarnianych i amoniaku w rolnictwie,

- zmiany zasobów materii organicznej w glebach różnych agrosystemów, z uwzględnieniem czynników klimatycznych i różnych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej,

- modelowanie struktury przestrzennej krajobrazu w gospodarstwie w celu zwiększenia możliwości retencjonowania dwutlenku węgla

 

Obecnie realizowane projekty:

Analiza ekoefektywności działalności rolniczej z wykorzystaniem metodologii cyklu życia produktów i rachunku kosztów (projekt badawczy nr 2016/21/B/HS4/01963, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki).

Środowiskowa ocena i rachunek kosztów cyklu życia produkcji roślin zbożowych w różnych systemach uprawy roli (projekt badawczy nr 2015/19/N/HS4/03031, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki).

Współudział w realizacji projektu „AGROBIOTECHNOLOGIA I BADANIA BIORÓŻNORODNOŚCI ROŚLIN UŻYTKOWYCH, POLAPGEN-BD. Nr UDA-POIG.01.03.01-00-101/08.

Zakład uczestniczy w realizacji zadania wykonywanego przez Instytut w zakresie określenia obecnych i prognozy przyszłych warunków wodnych produkcji roślinnej.
Adres strony internetowej: 
http://www.polapgen.pl

 

Oferta współpracy:

Oferta współpracy dla biznesu, administracji publicznej oraz organizacji samorządowych:

Analiza skutków środowiskowych działalności wytwórczej w przedsiębiorstwach produkcji rolniczej i przetwórstwa surowców według metod LCA zgodnych z wymogami norm i zasadami opracowywania deklaracji środowiskowych produktu

Analiza śladu węglowego dla surowców i przetworzonych produktów rolniczych zgodna z wymogami norm umożliwiających wprowadzenie systemu znakowania produktów

Ekspertyzy środowiskowe oraz ekspertyzy w zakresie bilansu i przepływu składników mineralnych  w różnych ekosystemach

Oferta współpracy badawczej

  1. Wykorzystanie metod LCA do analiz środowiskowych procesów wytwórczych w rolnictwie
  2. Modelowanie przepływu składników mineralnych  i energii w agrosystemach
  3. Oceny emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie i sposoby ich mitygacji
  4. Analiza efektywności technicznej i środowiskowej obiektów gospodarczych, regionów (przy pomocy nieparametrycznej metody DEA): wyznaczanie wzorców i poszukiwanie przyczyn nieefektywności, określanie kierunków poprawy. 

Zespół

Kierownik

dr hab. inż. Jerzy Bieńkowski prof. nadzw. IŚRiL PAN
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 61 8475601 w. 31

Adiunkci:

dr inż. Małgorzata Holka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 61 8475601 w. 17

Doktoranci:

mgr inż. Radosław Dąbrowicz  
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 61 8475601 w. 17