FLORIST

EURAXESS

ATP

Zakład Systemów Produkcji Rolniczej


ZdjecieZSRTematyka badawcza:

  • analizy skutków środowiskowych działalności sektora rolniczego, od narodzin produktu do końca jego funkcji, metodami LCA (Life Cycle Assessment), śladu węglowego i śladu wodnego,
  • wielokryterialne oceny zrównoważonego rozwoju rolnictwa w różnych skalach czasowych i przestrzennych,
  • środowiskowe oceny rozwoju produkcji rolniczej w skali regionów przy zastosowaniu modeli efektywności środowiskowej i efektywności produkcyjnej,
  • modelowanie przepływów składników pokarmowych i energii na poziomie gospodarstw rolnych, wyróżnionych działów rolnictwa i działu przetwórstwa surowców,
  • analizy efektywności wykorzystania składników pokarmowych w różnych systemach produkcji rolniczej
  • rozpoznanie potencjalnego oddziaływania pestycydów na środowisko za pomocą indeksów ekologicznych,
  • analizy źródeł i wielkości emisji gazów cieplarnianych i amoniaku w rolnictwie,
  • zmiany zasobów materii organicznej w glebach różnych agrosystemów, z uwzględnieniem czynników klimatycznych i różnych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • modelowanie struktury przestrzennej krajobrazu w gospodarstwie w celu zwiększenia możliwości retencjonowania dwutlenku węgla.

Projekty badawcze:

Analiza ekoefektywności działalności rolniczej z wykorzystaniem metodologii cyklu życia produktów i rachunku kosztów (projekt badawczy nr 2016/21/B/HS4/01963, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki)

Środowiskowa ocena i rachunek kosztów cyklu życia produkcji roślin zbożowych w różnych systemach uprawy roli (projekt badawczy nr 2015/19/N/HS4/03031, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki)

Współudział w realizacji projektu „Agrobiotechnologia i badania bioróżnorodności roślin użytkowych, POLAPGEN-BD. Nr UDA-POIG.01.03.01-00-101/08.

Oferta współpracy:

Oferta współpracy dla biznesu, administracji publicznej oraz organizacji samorządowych:

Analiza skutków środowiskowych działalności wytwórczej w przedsiębiorstwach produkcji rolniczej i przetwórstwa surowców według metod LCA zgodnych z wymogami norm i zasadami opracowywania deklaracji środowiskowych produktu.

Analiza śladu węglowego dla surowców i przetworzonych produktów rolniczych zgodna z wymogami norm umożliwiających wprowadzenie systemu znakowania produktów.

Ekspertyzy środowiskowe oraz ekspertyzy w zakresie bilansu i przepływu składników mineralnych w różnych ekosystemach.

Oferta współpracy badawczej:

Wykorzystanie metod LCA do analiz środowiskowych procesów wytwórczych w rolnictwie.

Modelowanie przepływu składników mineralnych i energii w agrosystemach.

Oceny emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie i sposoby ich mitygacji.

Analiza efektywności technicznej i środowiskowej obiektów gospodarczych, regionów (przy pomocy nieparametrycznej metody DEA): wyznaczanie wzorców i poszukiwanie przyczyn nieefektywności, określanie kierunków poprawy.

Zespół

Kierownik
dr hab. inż. Jerzy Bieńkowski, prof. nadzw. IŚRiL PAN
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 61 8475601 w. 31

Adiunkci:
dr inż. Małgorzata Holka
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 61 8475601 w. 17